Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΑΣΥ Μειωμένο ωράριο – Σύνδρομο DownΚύριε Πρόεδρε,

Σε απάντηση του υπ. αριθμ. 26/25-04-2014 εγγράφου της Ε.Α.Υ.Ν. Αχαΐας προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ αναφορικά με τις ώρες μειωμένου ωραρίου αστυνομικού-πατέρα ανηλίκων τέκνων με σύνδρομο Down, αντί άλλου, σας επισυνάπτω την  από 12/1/2012 γνωμοδότησή μου προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εξωτερικών Φρουρών για το ίδιο ζήτημα. Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται εκτενώς το πλέγμα διατάξεων που δικαιολογούν τελικά μειωμένο ωράριο 1 ώρας ημερησίως για ένστολο-γονέα τέκνων με αναπηρία.

Ειδικότερα, για την περίπτωση αστυνομικού ο οποίος έχει ή επιμελείται δύο ή και περισσότερα μέλη της οικογένειας του με αναπηρία ( στην οποία περιλαμβάνεται το άτομο με σύνδρομο Down), αντί άλλου, σας επισυνάπτω τη Γνωμοδότηση  υπ’ αριθμ.  209/2010 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμ Ζ’ Συνεδρίασης της  19/09/2010) σύμφωνα με την οποία το εν λόγω προσωπικό δικαιούται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα ημερησίως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προστατευομένων μελών κι επίσης ανεξάρτητα από τον αριθμό του απασχολούμενο προσωπικού κατά μονάδα, υπηρεσία, ή οργανισμό του Υπουργείο στο οποίο εργάζεται.
Τέλος, να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αντίθετη νομολογία υπέρ του εργαζόμενου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιδιωχθεί δικαστική απόφαση, ύστερα από προσφυγή του ενδιαφερομένου.Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Χαράλαμπος Μπουκουβάλας
Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.ΑΣ.Υ.