Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

ΕΑΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΑΣ

Π  Ρ  Ο  Σ  
Τον Αρχηγό  Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Κύριε Αρχηγέ,

η Ένωσή μας τα τελευταία χρόνια, με κάθε τρόπο, προσπαθεί να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας, λόγω της συνεχούς μείωσης του αστυνομικού προσωπικού .

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας έχει τις λιγότερες οργανικές θέσεις τόσο σε επίπεδο Π.Α.Δ.  Πελοποννήσου όσο και Πανελλαδικά, συγκριτικά πάντα με Αστυνομικές Διευθύνσεις οι οποίες αστυνομεύουν ίδιο ή παρόμοιο αριθμό κατοίκων. 
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η υπάρχουσα δύναμη της Διευθύνσεώς μας ανέρχεται σε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) συνολικά αστυνομικούς, η οποία όμως υπολείπεται κατά 23% της οργανικής της δύναμης (277 αστυνομικοί).                                      
Η παρούσα δύναμη είναι ακόμη μικρότερη λόγω ύπαρξης αποσπάσεων εκτός Νομού, με την παρούσα δε δύναμη πρέπει να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν έντεκα (11) Αστυνομικά Τμήματα, δύο Αστυνομικοί Σταθμοί, το Επιτελείο, η Ο.Ε.Π.Τ.Α., η Ο.Π.Κ.Ε. και η ΔΙ.ΑΣ .
Επιπλέον τους τελευταίους είκοσι (20) μήνες η Διεύθυνσή μας καλείται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και ενισχύει με δεκαπέντε  (15) αστυνομικούς ημερησίως, την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας για τη φύλαξη του Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου.
Η κατάσταση επιδεινώνεται τη χειμερινή περίοδο όταν απαιτείται η συγκρότηση και μετακίνηση της διμοιρίας υποστήριξης, εντός και εκτός νομού, η οποία απορροφά συνήθως είκοσι αστυνομικούς.
Επίσης η ακολουθούμενη τακτική στις μεταθέσεις τα τελευταία χρόνια, δεν έγινε καμία τοποθέτηση νέου αστυφύλακα στην Α. Δ. Λακωνίας, κατά την έξοδό τους από τις σχολές, τα έτη 2011,2012,2013, καθώς και η ελάχιστη έως μηδενική ενίσχυση στις τακτικές μεταθέσεις  διαιωνίζουν και διογκώνουν το πρόβλημα, δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της Α. Δ. Λακωνίας . 
Λόγω των ανωτέρω, όλες οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, χαρακτηριστικά σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες Α. Τ. Σπάρτης,  Α.Τ. Περιφέρειας Σπάρτης,  Α. Τ. Βλαχιώτη,  Α.Τ. Σκάλας,  Α.Τ. Κροκεών, Α.Τ. Αρεόπολης, Α.Τ. Νεάπολης δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν επανδρώνουν καμία περιπολία όλο το 24ωρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ όταν τους δίδετε η δυνατότητα στελεχώνουν μετά βίας μία εποχούμενη περιπολία το 24ωρο με έναν και μόνο αστυνομικό.
Οι υπόλοιπες υπηρεσίες στελεχώνουν εποχούμενες περιπολίες πάντα με ένα αστυνομικό.                                                                         -2-

Πολλές υπηρεσίες διαθέτουν ταυτόχρονα τον ίδιο αστυνομικό ως αξιωματικό υπηρεσίας και εποχούμενη περιπολία, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Οι υπηρεσίες οι οποίες φιλοξενούν κρατουμένους στα κρατητήρια τους για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν διαθέτουν ούτε σκοπό κρατητηρίων, ούτε σκοπό καταστήματος με αποτέλεσμα ο αξιωματικός υπηρεσίας να ασχολείται με τα <<πάντα>> διατρέχοντας σοβαρούς κινδύνους [απόδραση κρατουμένων κ.λ.π.] χωρίς βέβαια δική του ευθύνη.
Oι συνάδελφοί μας διατάσσονται και εκτελούν, συνεχόμενα δύο νυχτερινές αλλαγές (περιπολία πάντα ενός αστυνομικού) με αποτέλεσμα τη ψυχοσωματική τους καταπόνηση και την υπέρβαση, σε μεγάλο βαθμό, των αμειβομένων νυχτερινών ωρών εργασίας.
Οι εποχούμενες περιπολίες αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός κατοικημένων περιοχών χωρίς μάλιστα να υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσής τους από περιπολία όμορης υπηρεσίας.
Επιπλέον οι συχνές μετακινήσεις του προσωπικού εκτός νομού, πολλές φορές μάλιστα και για ασήμαντους λόγους, δημιουργούν τεράστια προβλήματα, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται το προσωπικό να εκτελέσει την υπηρεσία του, ειδικότερα:
-   οι συνάδελφοί μας που μεταβαίνουν καθημερινά και κατ’ επανάληψη στην
    Κόρινθο διανύουν αυθημερόν το ελάχιστο διακόσια ογδόντα χιλιόμετρα και το   
    ανώτερο πεντακόσια σαράντα  χιλιόμετρα.
-        η βάρδια των συναδέλφων μας διαρκεί το ελάχιστο δώδεκα ώρες και το ανώτερο   
         δεκαέξι ώρες, χωρίς μάλιστα να έχει ληφθεί μέριμνα για την έγκυρη χορήγηση
        της ημερήσιας ανάπαυσή τους (ΡΕΠΟ)  και των υπεραπασχολήσεων.
-        οι συχνές και πολύωρες μετακινήσεις του προσωπικού εκτός από επίπονες είναι και επικίνδυνες (πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων), προκαλούν επιπλέον οικονομικά έξοδα, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των μετακινήσεων,
-        η  επαναλαμβανόμενη  ψυχική  και σωματική καταπόνηση  του προσωπικού, η
μεγάλη καθυστέρηση στη χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων και υπεραπασχολήσεων, OI ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ – 930 – ΚΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΩΡΕΣ .
-    ελάχιστη αστυνόμευση σε πολλές περιοχές του νομού μας λόγω αδυναμίας των
         Αστυνομικών Τμημάτων να επανδρώσουν εποχούμενες περιπολίες  κατά τη    
         διάρκεια όλου του 24ώρου.
-        αύξηση της παραβατικότητας των ΡΟΜΑ, δεδομένου ότι στο νομό μας υπάρχουν
         τουλάχιστον είκοσι καταυλισμοί σε διάφορες πόλεις και χωριά.

Κύριε Αρχηγέ,

όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε πλήρη αποσύνθεση – διάλυση όλων των υπηρεσιών του νομού, το σύνολο δε του προσωπικού λόγω των  συνεχών  μετακινήσεων, ειδικότερα  στην  Κόρινθο, είναι άραγε ακόμη ‘’ έκτακτο γεγονός ‘’ είκοσι μήνες μετά, έχει φτάσει  στα ‘’ όρια ‘’ του από κάθε άποψη, οι συνθήκες εργασίας ‘’ βαλτώνουν καθημερινά ‘’ για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας και την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους σας προκειμένου  βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού, συγκεκριμένα :

     -  να στελεχωθεί άμεσα με αστυνομικό προσωπικό η Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων 
        Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) .
     -  στην επικείμενη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ να ληφθεί μέριμνα ώστε η
        υπάρχουσα δύναμη της Α. Δ. Λακωνίας να είναι εφάμιλλη, αριθμητικά, με τις υπόλοιπες
        Αστυνομικές Διευθύνσεις πανελλαδικά οι οποίες αστυνομεύουν ίδιο ή παρόμοιο αριθμό    
        κατοίκων.
                                                                -3-
    -  να συσταθούν υπηρεσίες οι οποίες θα είναι λειτουργικές και θα μπορούν να ανταποκριθούν
       στις ανάγκες της κοινωνίας και να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες  
       μορφές  εγκληματικότητας.
    -  οι μετακινήσεις προσωπικού, εκτός του νομού Λακωνίας, να γίνεται ορθολογικά βάσει των
       πραγματικών δυνατοτήτων της Διευθύνσεώς μας.
    -  να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο παράγοντας ‘’ άνθρωπος αστυνομικός ‘’ , διότι τα
       τελευταία χρόνια οι αστυνομικοί λογίζονται ως αριθμητικές μονάδες, ως στολές
       χωρίς περιεχόμενο, λησμονώντας και αδιαφορώντας ότι κάτω από τη στολή
       υπάρχει ένας άνθρωπος, μία οικογένεια, πρακτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει τους   
       αστυνομικούς σε πλήρη απομόνωση και αποξένωση από τις οικογένειές τους και  
       την κοινωνία.
  Ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων μας, δεδομένου ότι η
  επίλυση αυτών θα συμβάλει θετικά, αφενός στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του
  προσωπικού, αφετέρου θα επιδράσει καταλυτικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της
  υφιστάμενης εγκληματικότητας, δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.
  Η μη αντιμετώπισή τους, άμεσα, όμως για ακόμη μία φορά μας βρίσκει κάθετα  
  αντίθετους, σεβόμενοι δε το άρθρο 2 παρ. 1 του καταστατικού της Ένωσής μας, το
  οποίο αναφέρεται στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών υποχρεώσεων και
  συμφερόντων των μελών μας, δηλώνουμε ότι στο μέλλον δεν θα ανεχτούμε καμία

  παραβίαση αυτών, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.