Σάββατο, 17 Μαΐου 2014


Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2014
Αρ. Πρωτ.: 78/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στην Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και στο Α.Τ. Μενεμένης, με σκοπό να συζητήσει τα θέματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα σ’ αυτές τις δυο νευραλγικές Υπηρεσίες και το κοινό τους πρόβλημα, την έλλειψη προσωπικού.

Κατά τη συζήτηση που είχε το Προεδρείο με τον Διευθυντή της Δ/νσης Τροχαίας Ταξίαρχο κ. Θεόδωρο ΤΥΡΙΑΚΙΔΗ αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα και αναλυτικά στην επαναλαμβανόμενη υπερεργασία των συναδέλφων το τελευταίο διάστημα, και αξίωσε την πιστή εφαρμογή του χρόνου εργασίας του αστυνομικού προσωπικού. Ο κ. Ταξίαρχος με διάθεση συνεργασίας και κατανόησης, επισήμανε ότι η έλλειψη προσωπικού στην εν λόγω Διεύθυνση οδηγεί πολλές φορές σε αδιέξοδες υπηρεσιακές καταστάσεις, δεδομένης και της μη ενίσχυσης της με αστυνομικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό, παράδειγμα αποτελεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας όπου οι δικυκλιστές από 24 μειώθηκαν σε 8(!) ενώ όλα τα Τμήματα Τροχαίας της Θεσσαλονίκης λειτουργούν με 26 έως 45% μειωμένη παρούσα αστυνομική δύναμη έναντι της υπάρχουσας. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει επιφέρει μεγαλύτερες ανάγκες για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης ενώ οι Αστυνομικοί δεν επαρκούν. Κι όλα αυτά όταν υπάρχουν σε εκκρεμότητα αιτήματα συναδέλφων που θέλουν να αποσπαστούν-μετατεθούν στην Δ/νση Τροχαίας.
Η κατάσταση στο Α.Τ. Μενεμένης είναι επίσης οριακή, αφού η Διοίκηση αναγνωρίζει την υποχρέωσή της για την έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας και επιθυμεί να την εφαρμόσει, αλλά το Τμήμα λειτουργεί με 22(!) Αστυνομικούς. Η Διεύθυνση Αστυνομίας γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να το επιλύσει, πλην όμως όλες σχεδόν οι Υπηρεσίες τη Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν με οξύτητα το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Όποια λύση και αν δοθεί θα είναι προσωρινή εάν δεν ενισχυθεί επιτέλους η Γ.Α.Δ.Θ. με μόνιμο προσωπικό στις έκτακτες μεταθέσεις. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη, που ακόμα κι αν δεν έχει το μέγεθος της Αθήνας, παρουσιάζει όλα τα προβλήματα των αστικών κέντρων, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και τα κρούσματα μικροεγκληματικότητας. Πρέπει πλέον οι αρμόδιοι να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα πριν γιγαντωθεί με δυσάρεστες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο.