Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΠΟΑΣΥ Αύξηση θέσεων για το Τ.Ε.Μ.Α. έτους 2014-2015‏

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Κοιν.: 1) Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων
2) Διεύθυνση Μετεκπαίδευσης
3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Αύξηση θέσεων για το Τ.Ε.Μ.Α. έτους 2014-2015»
Κύριε Αρχηγέ,

Από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας λάβαμε το
επισυναπτόμενο από 09/05/2014 έγγραφο με το οποίο ζητείται η αύξηση
θέσεων Ανθυπαστυνόμων για την εισαγωγή τους στο Τ.Ε.Μ.Α. έτους 2014-
2015 τουλάχιστον στο αριθμό 106 όπως τα προγενέστερα έτη, αντί του αριθμού
80 που προβλέπεται για φέτος και παρακαλούμε για την ικανοποίηση, του
δίκαιου αυτού αιτήματος, σύμφωνα και με τα όσα διαλαμβάνονται στο
έγγραφο της Ε.ΑΥ. Ημαθίας.