Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

συνάντηση με Πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ

 Τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ  επισκέφθηκε χθες (8-5-2014) το Προεδρείο της Ομοσπονδίας προκειμένου να υπάρξει αμοιβαία ενημέρωση για τη λειτουργία του Ταμείου και τα θέματα που εκκρεμούν προς επίλυση μετά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τις αλλαγές που επέφεραν ορισμένες  διατάξεις του Νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/07.04.2014 «Μέτρα στήριξης  και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας»).

 Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Διευθυντής Παροχών Πύραρχος κ.
Ευάγγελος ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, ο Διευθυντής Προσωπικού Αστυνομικός
Διευθυντής κ. Γεώργιος ΧΑΤΖΑΚΗΣ και ο επιστημονικός συνεργάτης της
Ομοσπονδίας Καθηγητής κ. Νικόλαος ΦΡΑΓΚΟΣ.
 Εκ μέρους της Ομοσπονδίας τονίστηκε ότι με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της
Υπουργικής Απόφασης για το διορισμό της νέας διοίκησης του Ταμείου πρέπει
άμεσα να προωθηθούν οι εκκρεμότητες που έχουν σωρευτεί και εξακολουθούν
να συσσωρεύονται. Επίσης, ζητήθηκε ενημέρωση για τη βιωσιμότητα του
Ταμείου με κυρίαρχο μέλημα την εξασφάλιση μακροπρόθεσμα όλων των
ασφαλισμένων. Προς τούτο, προτάθηκε η εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη
σύγκλιση των Τομέων Επικουρικών Συντάξεων και Πρόνοιας ώστε να
σταματήσει ο διαχωρισμός των ασφαλισμένων, που υφίσταται από την εποχή
της ενοποίησης της Αστυνομίας Πόλεων με την Ελληνική Χωροφυλακή.
 Άλλα θέματα που τέθηκαν ήταν:
 - Η επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων (από
τα 499 παλαιά αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί τα 137 ενώ τα υπόλοιπα
εκτιμάται ότι θα απορροφηθούν ως το τέλος Ιουνίου τρέχοντος έτους). Ειδικά
για τα αιτήματα του 2014 ενημερωθήκαμε ότι απαιτείται τροποποίηση του
καταρτισθέντος προϋπολογισμού, ένα θέμα που θα τεθεί άμεσα στην πρώτη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
 - Η εγρήγορση της διοίκησης του Ταμείου αφενός για την είσπραξη των
οφειλόμενων κοινωνικών πόρων με τις όποιες αναγκαίες παρεμβάσεις της
νομικής του υπηρεσίας, αφετέρου δε για την διασφάλισή τους μη αφήνοντας
περιθώρια κατάργησης αυτών.
 - Η μη υπαγωγή του Τομέα Επικουρικών Συντάξεων στο Υπουργείο
Εργασίας, όπως σχεδίαζε η Κυβέρνηση και αποτρέψαμε με την σθεναρή στάση
μας την τελευταία στιγμή κατά την αιφνιδιαστική ψήφιση του
προαναφερόμενου πολυνομοσχεδίου, επιτρέπει στις υπηρεσίες του Ταμείου να
συνεχίσουν να υπολογίζουν τα εφάπαξ με βάση τις καταστατικές του διατάξεις
και ανάλογα με τον δικό του προγραμματισμό, γεγονός που επιβάλλεται να
διασφαλίσουμε και για τα επόμενα χρόνια.
 -Η χορήγηση δανείων, που αποτελεί σημαντική πτυχή της λειτουργίας του
Ταμείου, πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ξεπεραστούν τα όποια γραφειοκρατικά ή
άλλα εμπόδια, με στόχο την ανακούφιση των πληγέντων από την οικονομική
κρίση συναδέλφων μας. Ζητήθηκε συγκεκριμένα να επανεξεταστεί ο
κανονισμός χορήγησης των δανείων (και σε ασφαλισμένους με πέντε έτη
υπηρεσίας αντί των δέκα που απαιτούνται σήμερα, καθορισμός επιτοκίου κλπ).
 Ο Πρόεδρος του Ταμείου, στον οποίο ευχηθήκαμε καλή και
αποτελεσματική θητεία, μας διαβεβαίωσε ότι είναι υπέρ του διαλόγου και της
συνεργασίας με την Ομοσπονδία μας και ότι σε επόμενη συνάντησή μας, θα
μας δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα