Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Συνάντηση με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων‏

Με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΣΤΑΘΗ συναντήθηκε χθες 13 Μαΐου 2014 το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας σε συνέχεια της από 7 Μαΐου 2014 ανακοίνωσης μας (Αρ. Πρωτ :200/4/147) για τα κρούσματα διαφθοράς στο χώρο
της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας κατατέθηκε ο προβληματισμός μας και ζητήθηκε ενημέρωση για τις

ενέργειες της Υπηρεσίας όσον αφορά την πραγματική διάσταση του φαινομένου και την αντιμετώπισή
του, προκειμένου να συμβάλλουμε κι εμείς από την πλευρά μας, σύμφωνα με τις καταστατικές μας
αρχές.
Κύρια αγωνία της Ομοσπονδίας μας είναι τα κρούσματα διαφθοράς, ιδίως στις συνθήκες της
οικονομικής κρίσης, να μην αμαυρώσουν την εικόνα του Σώματος και να μην υπονομεύσουν τη
λειτουργία του σε μια περίοδο μάλιστα που βρίσκεται σε πλήρη αναδιάρθρωση και απαιτείται πλήρης
συνοχή και ομοψυχία. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίζεται για την πάταξη των κρουσμάτων
διαφθοράς και αυθαιρεσίας χωρίς ενοχικά σύνδρομα, πόσο μάλλον να το προσπερνάμε αδιάφορα,
σπρώχνοντάς το κάτω από το χαλί. Η Ομοσπονδία μας πιστεύει ότι η διαδικασία αυτοκάθαρσης που
ακολουθείται σήμερα για την εξάλειψη αυτών των περιστατικών πρέπει να συνοδεύεται και με άλλα
μέτρα, όπως εκσυγχρονισμό - εκδημοκρατισμό των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυνομίας και της
δημόσιας διοίκησης συνολικά, καθώς επίσης και από μια πολιτική με επίκεντρο τη θεσμική και
οικονομική στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες ενημέρωσης τόσο των αστυνομικών όσο
και της κοινής γνώμης για το πλαίσιο που έχει χαραχθεί από την Ηγεσία και το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Κατ’ εμάς, απαιτείται μια ολοκληρωμένη - συντονισμένη προσέγγιση του φαινομένου ώστε να είναι
σαφής και γνωστή σε όλους η στρατηγική που ακολουθείται για την αντιμετώπισή του, προκειμένου να
μην πλανώνται αναπάντητα ερωτήματα.
Επίσης, η συζήτηση εστιάστηκε τόσο στο θέμα της εκπαίδευσης, ως φίλτρο ακεραιότητας του
χαρακτήρα και της επαγγελματικής επάρκειας του αστυνομικού, όσο και στον σημαντικό ρόλο της
Διοίκησης για την καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού και την αποσόβηση ανάρμοστων
συμπεριφορών κλπ. Έμφαση ακόμα δόθηκε σε προτάσεις για τον κοινωνικό έλεγχο των αστυνομικών
λειτουργιών μέσω της επιλογής των Διοικητών μεγάλων Μονάδων και Ειδικών Υπηρεσιών από θεσμικό
κοινοβουλευτικό όργανο, με δεδομένο ότι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για τον τρόπο λειτουργίας
και τα αποτελέσματα της παρουσιάζει το συνολικό ετήσιο έργο της με έκθεση της στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής, αναφερόμενοι και διεθνείς οργανισμοί στα αποτελέσματα αυτά, όπως π.χ. η
Διεθνής Αμνηστία. Επίσης επισημάνθηκε ότι η διαφθορά δεν σχετίζεται απαρέγκλιτα με την οικονομική
κρίση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να μας προβληματίσει το φαινόμενο της δεύτερης εργασίας ως
«αναγκαστική επιλογή» που όμως θα πρέπει να συντελείται απολύτως ελεγχόμενα μέσα από ένα
ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για λόγους διαφάνειας και αξιοπρέπειας του αστυνομικού λειτουργού, με
καθοριστικό το ρόλο του συνδικαλιστικού μας κινήματος, λαμβάνοντας υπόψη πρακτικές άλλων
αστυνομιών.
Το επόμενο διάστημα η