Τρίτη, 20 Μαΐου 2014


Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2014
Αρ. Πρωτ.: 80/2014

Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Πολλά μέλη της Ένωσής μας διατύπωσαν παράπονα ότι το χρηματικό ποσό από τη διανομή του πλεονάσματος δεν είναι σε αντιστοιχία με το πληρωτέο ποσό που έλαβαν με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2014, ενώ είχαν αφαιρεθεί από αυτό τα νυχτερινά, πενθήμερα και επίδομα οικογενειακής παροχής.

Παρακαλούμε για τη διερεύνηση του θέματος ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ενδεχομένως η αναντιστοιχία να προκαλείται από τον επαναπροσδιορισμό του πληρωτέου ποσού της μισθοδοσίας του Ιανουάριου 2014 λόγω των μισθολογικών προαγωγών, χωρίς όμως να έχει αποσταλεί στους συναδέλφους ή ενημερωθεί η εφαρμογή του POL με νέο σημείωμα αποδοχών.