Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος «Ρύθμιση των οφελόμενων αδειών προηγούμενων ετών του πυροσβεστικού προσωπικού.»

Κύριε Αρχηγέ,
Έγκαιρα στις αρχές του έτους με παρέμβασή μας, σας είχαμε επισημάνει ότι το Π.Δ.3/2014,
με το οποίο εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο των αδειών του πυροσβεστικού
προσωπικού, δημιουργούσε με την παρ.8 του άρθρου 99 πρόβλημα, ειδικά για την πρώτη
εφαρμογή του, καθότι στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο μέχρι τέλους Μαΐου θα πρέπει να

χορηγηθούν όλα τα υπόλοιπα αδειών χωρίς δυνατότητα μεταφοράς της πέραν του μηνός
αυτού.
Επίσης στην ίδια παρέμβασή μας, σας είχαμε επισημάνει ότι πολλά μέλη μας – Αξιωματικοί,
λόγω υπηρεσιακών αναγκών, έχουν υπόλοιπα αδειών παρελθόντων ετών, που σαφώς και
είναι δύσκολο να τα λάβουν όλα μέχρι το ημερολογιακό όριο, που θέτει το νέο Π.Δ. Επειδή σε
λίγο περατώνεται η προθεσμία που τίθεται από την νέα ρύθμιση και επειδή όμως παράλληλα
θα πρέπει να διασφαλιστούν οι δικαιούμενες οφειλόμενες άδειες όσων συναδέλφων έχουν.
Κύριε Αρχηγέ
Περιμένουμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να γίνει ενσωμάτωση την οφειλόμενων
ημερών άδειας, προηγούμενων ετών, στην άδεια του τρέχοντος έτους. Παράλληλα θα πρέπει
να ληφθεί μέριμνα ώστε το φαινόμενο να εκλείψει, και σε βάθος σύντομου χρονικού
διαστήματος, να ομαλοποιηθεί η χορήγηση των δικαιούμενων αδειών μέσα στα όρια που
ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.