Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιο ΔΑΒΑΚΗ‏

Με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Αθανάσιο ΔΑΒΑΚΗ παρουσία
συνεργατών του κ. ΥΦΕΘΑ συναντήθηκαν χθες τα προεδρεία των Ομοσπονδιών
μας κατόπιν αιτήματός μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκκρεμή ζητήματα.

Στον κ. Υφυπουργό μεταφέραμε την αγωνία και τον προβληματισμό μας για
την αναγκαιότητα δίκαιης εκπροσώπησης της Ελληνικής Αστυνομίας στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, καθώς και για τη
βιωσιμότητά του χωρίς να βλάπτονται και να συρρικνώνονται περαιτέρω τα
συμφέροντα των μετοχομερισματούχων.
Ο κ. Υπουργός τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της σύνθεσης του Δ.Σ., όπως
ήδη έχει προταθεί από συσταθείσα επιτροπή στο ΜΤΣ και ειδικότερα με την
θέσπιση θέσεως Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, που θα προέρχεται από την
ΕΛ.ΑΣ.
Ως προς την βιωσιμότητα του Ταμείου, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η
λειτουργία ειδικού μηχανισμού αρμόδιου για την είσπραξη των θεσμοθετημένων
πόρων (από τις καταδικαστικές αποφάσεις και τις παραβάσεις του ΚΟΚ) και προς
τούτο γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να προωθηθεί η απαραίτητη
νομοθετική πρωτοβουλία.
Επίσης, θεωρεί σημαντικό να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τη
διαμόρφωση του αποθεματικού (20% αντί 30%) καθώς και για την περαιτέρω
επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους προς το Υπουργείο Οικονομικών. Στο
πλαίσιο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο ενοποίησης των μετοχικών ταμείων των
Ενόπλων Δυνάμεων και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, καθώς και με τι όρους
μπορεί να γίνει, με βάση τις προτάσεις της Διακλαδικής Επιτροπής για βιωσιμότητα
των μετοχικών ταμείων, στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της Ελληνικής
Αστυνομίας, όπως μας ενημέρωσε.
Τέλος, μας διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται