ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ


ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος
Πρώην Γραμμ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
                    Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
          από το 2004 έως και το 2013
1ος αιρετός πρόεδρος Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης κατα το χρονικό διάστημα 1995-1997, συμμετείχε σε όλα τα Δ.Σ. της Ένωσης έως το 2009 και αντιπρόσωπος έως το 2013. 
Εκλέχθηκε το 2009 ως μέλος της τριμελούς Επιτροπής Υγιεινής και Ασφαλείας της EUROCOP. 
Συμμετείχε στην επιτροπή του Υ.Π.Π. για την μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης των Αστυνομικών
Ιδρυτικό μέλος Α.Σ.Κ.Α.


ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ. 2011-2015 
μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΥ απο το 2006
έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος ΙΝΑΜΕΤΕ & ΔΣ ΠΟΑΣΥ 
πρώην Πρόεδρος ΕΑΥ Ηρακλείου (2001-2009), Γ.Γ. (1997-2001) 
Μέλος Δ. Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ 2012-2015 
αν. μέλος της Ε.Γ. Eurocop 2011-2014 
ομάδα εργασίας eurocop "η βια κατά των αστυνομικών" 2010-1013 
ιδρυτικό μέλος της Α. Σ. Κ. Α. 


ΑΣΑΡΒΕΛΗΣ Θωμάς
Πρώην Αν. Γεν. Γραμματέας Π.Ο.ΑΣ.Υ.
            Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
           από το 2004 έως και 2012
Εκλέχθηκε ομόφωνα Γραμματέας του Προεδρείου κατά το 19ο, 20ο και 21ο Πανελλαδικά Συνέδρια της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ. ΠΕΛΛΑΣ έως το 2012 
Ιδρυτικό μέλος Α.Σ.Κ.Α. ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Θεμάτων μελετών & επιμόρφωσης 2012-2015  
 μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΥ απο το 2009
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επικεφαλής της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας ΠΟΑΣΥ 2012-2015  
 ιδρυτικό μέλος της Α. Σ. Κ. Α.