Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Ο μισθολογικός χάρτης της ΕΕ -Το ύψος του κατώτατου μισθού σε κάθε χώρα

Στις κατώτερες θέσεις της λίστας με την κατάταξη των χωρών με υψηλό και μεσαίο επίπεδο ανάπτυξης όσον αφορά τις μεικτές αποδοχές (ακαθάριστος μισθός και εισφορές εργοδότη) βρισκόταν η Ελλάδα το 2013, με τον κατώτατο μισθό, την ίδια περίοδο να υφίστατο κάθετη μείωση.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Βήμα της Κυριακής» ο πραγματικά κατώτατος μισθός
μειώθηκε κατά 23,9%, ποσοστό που όσον αφορά την ειδική κατηγορία των νέων, κάτω των 25 ετών, έφθασε το 32,2%.
Την ίδια ώρα οι κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη, σε όσες χώρες είναι θεσμοθετημένος, αλλού δεχόταν πιέσεις προς τα κάτω και σε άλλες περιπτώσεις αυξανόταν. Συγκεκριμένα, την τριετία 2010-2012 ο εθνικός κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε επτά χώρες:
 • Σλοβενία 20,9%
 • Ουγγαρία 13,1%
 • Βουλγαρία 7%
 • Πολωνία 6,2%
 • Λετονία 5,5%
 • Σλοβακία 1,5%
 • Ρουμανία 0,5%
Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ο πραγματικός κατώτατος μισθός μειώθηκε, είτε λόγω παγώματος των κατώτατων ονομαστικών μισθών, είτε λόγω ανεπαρκών αυξήσεων σε σχέση με τον πληθωρισμό. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν οι εξής χώρες:
 • Λιθουανία -8%
 • Λετονία -7,3%
 • Τσεχία -6,5%
 • Ισπανία -4,6%
 • Ηνωμένο Βασίλειο -4,6%
 • Βέλγιο -3,3%
Οι κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη
Η μεγάλη πλειονότητα των χωρών της ΕΕ έχει θεσμοθετήσει έναν εθνικό κατώτατο μισθό. Εξαίρεση επτά χώρες (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Κύπρος), όπου δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός. Ωστόσο, σε τέσσερις από αυτές ισχύουν κλαδικοί κατώτατοι μισθοί που προσδιορίζονται με συλλογικές διαπραγματεύσεις (Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία, Ιταλία). Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
 • Τσεχία 312 ευρώ
 • Βέλγιο 1.472 ευρώ
 • Βουλγαρία 148 ευρώ
 • Εσθονία 290 ευρώ
 • Ιρλανδία 1.462 ευρώ
 • Ισπανία 748 ευρώ
 • Γαλλία 1.426 ευρώ
 • Λετονία 287 ευρώ
 • Λιθουανία 232 ευρώ
 • Λουξεμβούργο 1.801 ευρώ
 • Ουγγαρία 323 ευρώ
 • Μάλτα 680 ευρώ
 • Πολωνία 353 ευρώ
 • Πορτογαλία 566 ευρώ
 • Ρουμανία 157 ευρώ
 • Σλοβενία 763 ευρώ
 • Σλοβακία 327 ευρώ
 • Ηνωμένο Βασίλειο 1.244 ευρώ
 • Ολλανδία 1.456 ευρώ
Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενοι κατώτατοι μισθοί πρώτον αφορούν το β' τρίμηνο του 2012 και δεύτερον ότι τα ποσά αυτά είναι σε 12μηνη βάση, ενώ ο κατώτατος μισθός των 586,08 ευρώ στην Ελλάδα είναι σε 14μηνη βάση.
Θα υποχωρήσει κάτω από τα 586 ευρώ στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός
Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Βήμα της Κυριακής» η εφαρμογή του αναθεωρημένου Μνημονίου οδηγεί προς συμπίεση όλων των κατώτατων μισθών στο όριο των 586, 08 ευρώ, αντί των «κατώτατων μισθών τεσσάρων ταχυτήτων» που καταγράφονται σήμερα.  Προς την κατεύθυνση αυτή, τουλάχιστον, κινείται το αναθεωρημένο Μνημόνιο, το οποίο ζητά την εξίσωση των κατώτατων αμοιβών όσων αμείβονται με μισθό με αυτές των ημερομισθίων.
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης σημειώνει ότι το σημερινό ύψος του κατώτατου μισθού θα διατηρηθεί ως το 2016, οπότε θα ισχύσει το νέο σύστημα καθορισμού του για το 2017, με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ να εκτιμά ότι ο νέος μισθός για το 2017 θα είναι χαμηλότερος από το σημερινό, εφόσον ληφθούν υπόψη οι νέοι παράγοντες βάσει των οποίων προσδιορίζονται πλέον οι κατώτατες αμοιβές.
Οι τέσσερις περιπτώσεις κατώτατων μισθών
Σήμερα με την μειωμένη προσαύξηση κατά 50% στις τριετίες των υπό πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων οδηγούμαστε, σύμφωνα με το Βήμα σε τέσσερις περιπτώσεις κατώτατων μισθών:
 • Μακροχρόνια άνεργοι, άνω των 25 ετών που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι με κατώτερο μισθό, θα λαμβάνουν προσαύξηση 5% για κάθε τριετία αντί για 10% που είναι σήμερα.
 • Μακροχρόνια άνεργοι που προσλαμβάνονται ως εργατοτεχνίτες δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές, που αφορούν μόνο τους υπαλλήλους.
 • Εργαζόμενοι, άνω των 25 ετών δεν θα υποστούν καμία αλλαγή, αφού η μείωση αφορά μόνο άνεργους. Έτσι γι αυτούς διατηρείται η προσαύξηση 10%. Ένας εργαζόμενος με 9 χρόνια προϋπηρεσίας δικαιούται 761,9 ευρώ τον μήνα (586,08 βασικός και 175,82  το επίδομα για τις τριετίες.
 • Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών, λαμβάνει ήδη χαμηλότερο μισθό κάτω από τον κατώτατο, δηλαδή 510,95 ευρώ αντί για 586 ευρώ.