Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΑΣΥ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΩΝΚύριε Πρόεδρε,

Αναφορικά με το ζήτημα της άδειας ανατροφής τέκνου έχουν υποβληθεί στην Ομοσπονδία 2 ερωτήματα :
α) το υπ. αριθμ 24/2014 έγγραφο της Ε.Α.Υ.Ν. Αχαΐας και
β) το υπ. αριθμ 302/2/19/2014 έγγραφο της Ε.Α.Υ.Ν. Λακωνίας


Αναφορικά με το α) , είναι απολύτως σαφές κι  έχει γίνει δεκτό και από το Υπουργείο ότι ο αστυνομικός δικαιούται να λάβει το σύνολο της 9μηνής άδειας ανατροφής τέκνου, έστω κι αν η σύζυγός του έχει κάνει χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας του άρθρου 142 Ν. 3655/2007, συντασσόμενο τόσο με το ΥΔΜΗΔ και τον Συνήγορο του Πολίτη όσο και με σχετική απόφαση του ΔΕΕ επί της υπόθεσης C-519/2003.

Αναφορικά με το β)  η απόψή μας είναι ότι αστυνομικός ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου πριν τη συμπλήρωση των 4 ετών αυτού, την δικαιούται ολόκληρη, δηλαδή για διάρκεια 9 μηνών, όπως ορίζεται στην παρ. 2  του αρθρ 53 του Ν. 3528/2009, και όχι για τους μήνες (μέχρι 9) που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των 4 ετών αυτού. Το χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης των 4 ετών του τέκνου υπέρ του οποίου χορηγείται η άδεια ανατροφής, αποτελεί την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα. Η  χρονική  διάρκεια της άδειας καθορίζεται από τον νόμο και δεν τελεί σε κανένα χρονικό περιορισμό, εφόσον η χορήγησή της αιτηθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός των 4 ετών από γενέσεως του τέκνου.
Προς αυτή την ερμηνευτική εκδοχή  φαίνεται να κινείται το Υπουργείο  το οποίο θα εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο σύντομα.

 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Χαράλαμπος Μπουκουβάλας
Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.ΑΣ.Υ.