Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ:Πρόταση για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εισαχθέντων στην Αστυνομία τα έτη 1991 και 1992

gg poasy

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Προς: 1) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
          2) Τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
              κ. Δημήτριο ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
Κοιν: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
             Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
         2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
  Το τελευταίο διάστημα ασχοληθήκαμε ενδελεχώς με τον έντονο προβληματισμό συναδελφισσών, κυρίως, που εισήχθησαν στην Ελληνική Αστυνομία από 01-01-1991 έως 31-12-1992, όσον αφορά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε βάρος τους συντελείται μια μεγάλη αδικία, αφού σύμφωνα με ισχύοντα στο ευρύτερο Δημόσιο, θεωρούνται «παλιοί ασφαλισμένοι», πλην όμως, εξαιρέθηκαν από την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με το Ν. 3865/2010.
  Για την άρση αυτής της αδικίας , προτείνεται:
α) η προσθήκη ενός ακόμη εδαφίου στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010, που θα συντελέσει στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αυτού του μικρού αριθμού συναδέλφων, ως εξής:
«Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2015 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 71/2 έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2016η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 9 έτη ».
β) η προέκταση, στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010, του χρόνου υπαγωγής στον παλιό τρόπο υπολογισμού της σύνταξης έως την 31-12-2016.
gg poasy ypografes

Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ:Αποκατάσταση της αδικίας σχετικά με την άδεια που δικαιούνται Αστυνομικοί με μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από σοβαρό νόσημα

gg poasy
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Προς: 1) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
          2) Τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
              κ. Δημήτριο ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
Κοιν: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
             Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
         2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
  Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας», που αναφέρει ότι:
  «Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο», θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στην πράξη παρατηρείται η μεταφορά αυτών και στις άδειες αστυνομικού προσωπικού ( εδάφιο γ΄ παράγρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986) ως εξής:
   «Επίσης οι αστυνομικοί που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή τα τέκνα των χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο».
  Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι σε ότι αφορά το αστυνομικό προσωπικό, ο νομοθέτης, ενδεχομένως και άθελά του, «ξεχνά» να συμπεριλάβει σε αυτές τον/την «σύζυγο».
  Σύμφωνα, όμως, με θεμελιώδη δικαιώματα, που προασπίζονται από το Σύνταγμα της Χώρας:
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου (άρθρο 4 παράγρ. 1).
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις (άρθρο 4 παράγρ. 2 εδάφιο α΄).
3. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και της παραγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους (άρθρο 21 παράγρ. 1).
4. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων (άρθρο 21 παραγρ. 3).
  Κατόπιν τούτου, και για την άρση της αδικίας, που υφίσταται μια ελάχιστη μερίδα της αστυνομικής οικογένειας, προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου γ΄ του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1987 «Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού» με την ακριβή αποτύπωση σε αυτό του εδαφίου α΄παραγρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας».
gg poasy ypografes

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Κατάθεση ρύθμισης για το ΤΕΑΠΑΣΑ στην Βουλή-Συνάντηση με τον Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.:506/1/34
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των Προέδρων των Ομοσπονδιών μας παρουσία του Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχου κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ και του Διευθυντή Παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ Πύραρχο κ. Ευάγγελο ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, με τον Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο ΡΩΜΑΝΙΑ.
  Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, κατ' αρχήν, το αίτημά μας για την κατάργηση του άρθρου 220 του Ν. 4281/14, καθώς και τα λοιπά φλέγοντα θέματα που απασχολούν το Ταμείο.
  Ο κ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ, μας ανακοίνωσε ότι σήμερα 26/2/2015 κατατίθεται στη Βουλή σχετική ρύθμιση με την οποία αναστέλλεται έως 30/6/2015, η εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 220, με σκοπό την πλήρη κατάργησή του με το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως είχε τονιστεί και στην συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, στις 6 Φεβρουαρίου 2015.
  Αναφορικά με τα θέματα λειτουργίας και παροχών, ζήτησε να του αποσταλούν από το Ταμείο, ο προϋπολογισμός και οι αναλογιστικές μελέτες με σχετικό υπόμνημα.
  Τέλος, επισημάνθηκε για μια ακόμα φορά η αναγκαιότητα της ενοποίησης όλων των Τομέων του Ταμείου.
ypografes poasy-poaxia2

Χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης και στους διαζευγμένους ή σε διάσταση ή άγαμους με τέκνα κ.λ.π. αστυνομικούς

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.:500/3/49
Προς: Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
          κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          2) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
              Αντιστράτηγο κ. Κων/νο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
          3) Πρ. Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Α.Ε.Α.
              Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
          4) Δ/ντη της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Ε.Α.
              Ταξίαρχο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ
          5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης και στους διαζευγμένους ή σε διάσταση ή άγαμους με τέκνα κ.λ.π. αστυνομικούς».
  Κύριε Υπουργέ,
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 86 του Ν. 4307/2014 και την με αριθ. 2/95266/ΔΕΠ από 11-12-2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίστηκε ρητά και με σαφήνεια ότι από την 01-08-2012 «καταργείται η διάταξη του 4ου εδαφίου της παρ. 3 του αρθ. 51 του Ν. 3205/2003 που προέβλεπε ότι τη χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (λόγω ύπαρξης προστατευόμενων μελών- τέκνων), δικαιούται μόνο ο ένας εκ των συζύγων, στην περίπτωση που αμείβονται και οι δύο με βάση το ειδικό μισθολόγιο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Και τούτο σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ, που έκριναν ως αντισυνταγματική την εν λόγω διάταξη».
  Παρά τα ως άνω οριζόμενα, εντούτοις στους συναδέλφους μας που είναι διαζευγμένοι ή τελούν σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους που έχουν τέκνα, αλλά καταβάλλουν σε μηνιαία βάση διατροφή, η Υπηρεσία, στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς αμείβονται από το ειδικό μισθολόγιο, συνεχίζει να τους χορηγεί χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα εξομάλυνσης του αγάμου (105,86 €) και όχι το προσαυξημένο χρηματικό ποσό των (212,94 €), που χορηγείται στους έγγαμους με τέκνα. Στις περιπτώσεις όμως, π.χ. που ο ένας γονέας είναι υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα, το θέμα έχει λυθεί, με την χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος αναδρομικά από την 01-08-2012.
  Αποτελέσματα της ενέργειας αυτής είναι να οδηγούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι εκ νέου στα ελληνικά δικαστήρια, από τα οποία εν τέλει δικαιώνονται για το αυτονόητο, όπως άλλωστε προκύπτει και από τη συνημμένη με αριθ. 2540/2013 απόφαση του 5ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου να αρθεί η καταφανέστατη αδικία σε βάρος των διαζευγμένων ή σε διάσταση ή άγαμων αλλά με τέκνα συναδέλφων μας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ως έγγαμοι με τέκνα, ως άλλωστε συμβαίνει και στον λοιπό δημόσιο τομέα.
ypografes-poasy

Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2015.
-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562, Αθήνα

Παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την αθλητική βία

                                                                                                         Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015
                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 800/3/27,
Προς: 1) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ        
          2)Τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Χαράλαμπο-Σταύρο               ΚΟΝΤΟΝΗ
Κοιν.:    Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί
      Η Ομοσπονδία μας, ταγμένη στον αγώνα για τη θωράκιση του αστυνομικού λειτουργήματος, με στόχο την διαρκή κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία, αναδείκνυε πάντα τον προβληματισμό της για τα κοινωνικά αίτια της εγκληματικότητας και της βίας, ενώ με τις προτάσεις που κατέθετε επεδίωκε την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.      Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τα πρόσφατα απαράδεκτα φαινόμενα χουλιγκανισμού «υψηλού επιπέδου», εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων, επαναφέρει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, θέτοντας στη διάθεση της ελληνικής

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ, Αλλαγές στο Δημόσιο -Το νέο μισθολόγιο και το ψαλίδι στα επιδόματαΦωτογραφία: EurokinissiΣημαντικό κομμάτι της «λίστας Βαρουφάκη» αποτελεί εκείνο που αναφέρεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο. Το μενού περιλαμβάνει αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο, περικοπές πρόσθετων επιδομάτων, μείωση της γραφειοκρατίας και αναδιάρθρωση του Δημοσίου και της κατανομής πόρων. 
Για το «καυτό» θέμα των προσλήψεων και συγκεκριμένα της ανάκλησης των απολύσεων που έγιναν μέσω της διαθεσιμότητας δεν υπάρχει ούτε λέξη στην επιστολή Βουραφάκη.
Ενιαίο μισθολόγιο
Μια από τις προτεραιότητες που θέτει η ελληνική κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τη λίστα Βαρουφάκη, είναι η κατάρτιση ενός νέου μισθολογίου στο Δημόσιο χωρίς δημοσιονομικές επιπτώσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αναδιαρθρωθεί το ενιαίο μισθολόγιο έτσι ώστε να εξισωθούν πλήρως οι αποδοχές υπαλλήλων με τις ίδιες δεξιότητες και την ίδια παραγωγικότητα. Ολο αυτό θα γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μη μειωθούν τα κατώτατα όρια των μισθών και χωρίς να αυξηθεί το συνολικό μισθολογικό κόστος.

Ανάληψη πρωτοβουλιών από την ΠΟΑΣΥ για το ΤΕΑΠΑΣΑ, επιστολή του ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗ Αλέξανδρου,μέλους ΔΣ ΠΟΑΣΥ

                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                       Θεσσαλονίκη, 24-2-2015
Από: Αλέξανδρο Π.  ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗ            
         Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Προς: 1.κ.Πρόεδρο Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
           2. Μέλη Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κοινοποίηση: Λοιπά μέλη Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Θέμα: ‘’Κατάργηση άρθρου 220 Ν4281/2014 περί TEAΠΑΣΑ’’

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζουμε το Σάββατο 28-2-2015 λήγει η παράταση 2 μηνών  που δόθηκε προκειμένου να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με τo TEAΠΑΣΑ.
Πρωταρχικό αίτημα του Συνδικάτου μας, όπως έχει και πρόσφατα διατυπωθεί, είναι η κατάργηση   των διατάξεων του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014.

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Όσο υπάρχουν άνθρωποι…


Της Ρένας Τυλλιανάκη

Γύριζα στο σπίτι μου αμέριμνη και ευτυχισμένη την περασμένη Τρίτη στις 8.00 το βράδυ.

Επιτέλους άρχισα να περπατάω, να μπαινοβγαίνω στα μαγαζιά, να χαζεύω τις βιτρίνες και να γεύομαι τις ομορφιές της πόλης.

Εκεί κάπου στην Θερίσου παρατηρούσα το πόσο έρημοι είναι οι δρόμοι, πόσο άδεια είναι τα μαγαζιά παρόλο που αυτή την ώρα είναι ακόμα ανοικτά. Κοίταζα δεξιά και αριστερά να δω κάποιον αλλά τίποτα. Και εκεί που έκανα διάφορες σκέψεις , νοιώθω ένα χέρι στην ωμοπλάτη μαλακά να με ακουμπά. Χάρηκα. Σκέφτηκα πως θα είναι κάποιος γνωστός, φίλος, μαθητής του ΚΕΚ, η συνεργάτης.  

Γυρίζω αμέσως να δω ποιος είναι. Την ίδια στιγμή καταλαβαίνω πως αυτό το απαλό χέρι, έγινε σκληρό και άγριο και τραβάει με δύναμη την τσάντα μου. Νοιώθω το χέρι μου να παραλύει από τον πόνο και βλέπω ένα μικρόσωμο άνδρα, να τρέχει με την τσάντα μου.

Πάγωσα. Ούτε κλειδιά να μπω στο σπίτι, ούτε ταυτότητα, ούτε δίπλωμα, ούτε πορτοφόλι, ούτι κινητό, ούτε κλειδιά αυτοκινήτου…

Δεν χάνω χρόνο. Αρχίζω να τρέχω και να φωνάζω βοήθεια, βοήθεια, κλέφτης. Τα δευτερόλεπτα που περνούσαν μου φάνηκαν χρόνια. Απελπισία μεγάλη.

Ο κλέφτης τρέχει πολύ γρήγορα ….και εγώ τρέχω ….αλλά αρχίζω να λαχανιάζω. Κανείς δεν άκουγε τις φωνές μου, καμιά πόρτα δεν άνοιγε.
Βάζω τα δυνατά μου , σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω. Αποφασίζω να φωνάζω πιο δυνατά και να κοιτάζω να μην αλλάξει στενό ο κλέφτης και τον χάσω από τα μάτια μου….. Και εκεί που αρχίζω να απογοητεύομαι και να σκέφτομαι πως έχασα το παιχνίδι… ανοίγει μια πόρτα και βγαίνει έξω μια ολόκληρη οικογένεια.

-           Σας πήρε την τσάντα μου λέει ο νεαρός που ήταν ανάμεσα τους και χωρίς άλλη κουβέντα αρχίζει να τρέχει και φωνάζει στον κλέφτη να αφήσει την τσάντα.. Εγώ είμαι πιο πίσω μαζί με όλη την οικογένεια του και όλη την γειτονιά που είχε αντιληφθεί τι γινότανε. 

Κάποια στιγμή στα στενά τους χάνουμε. Απογοήτευση… Και τώρα τι θα κάνω; Που θα πάω; Και εκεί μέσα στην νύχτα ακούμε από την άλλη άκρη του στενού ….μην στεναχωριέσαι κυρία, του την πήρα την τσάντα… και με γρήγορα βήματα έρχεται και μου την παραδίδει.

Οι άλλοι του φωνάζουν μπράβο. Εγώ τον βλέπω σαν Θεό. Του λέω ευχαριστώ ξέροντας πως του χρωστάω πολλά. Όμως είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω. Από το τρέξιμο; Από το άγχος; Από την αγωνία; Κυρία να σας βοηθήσω; Μπορείτε; Να σας σηκώσω;

-           Πάμε γρήγορα στο σπίτι λέει στους δικούς του …να πιει η γυναίκα νερό και να καθίσει.

Είπα ευγενικά : Ευχαριστώ πολύ αλλά θα πάω σπίτι μου. Στάθηκε αδύνατον. Με έβαλαν μέσα στο σπίτι τους, μου έδωσαν νερό, γλυκό, φιλία. Μου είπαν αν θέλω να με πάνε μέχρι το σπίτι μου. Δεν θυμάμαι τι άλλο είπαμε όσο καθόμουν στο σπίτι τους. Το μόνο που θυμάμαι είναι πως είχα ακόμα τον φόβο μήπως είχε ο κλέφτης όπλο η μαχαίρι και τον κτυπούσε.… Κάποιος από το σπίτι μου είπε … ξέρει εκείνος να φυλάγεται… Είναι αστυνομικός κυρία.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε αυτόν τον άγνωστο αστυνομικό… που με τέτοια αυτοθυσία και λεβεντιά με υπερασπίστηκε μέσα στην νύχτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του για την ανθρωπιά που μου έδειξαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην γειτονιά. Αυτή την μικρή την φτωχή γειτονιά με τους ανθρώπους που είναι πλούσιοι στην καρδιά και τα αισθήματα.

Από δω και πέρα θα θυμάμαι την γειτονιά και θα σκέφτομαι πως υπάρχουν ακόμα ευαίσθητοι άνθρωποι !!! θα θυμάμαι τον άγνωστο αστυνομικό και θα υπερασπίζομαι την αστυνομία!! Εύχομαι να είναι όλοι τους έτσι.

(Υ.Γ.: Σήμερα 21-2 έμαθα και το όνομα του !!!. Παρόλο που μου ζήτησε να μην το αναφέρω ,δεν θα τον ακούσω. Λέγεται λοιπόν Νίκος Ζωγραφάκης και υπηρετεί στην ΟΠΚΕ (Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος). Νίκο σε ευχαριστώ και εσένα και την οικογένειά σου , για άλλη μία φορά. Η ομάδα σου στην δουλειά σου πρέπει να είναι υπερήφανη για σένα. Μακάρι να ήμασταν όλοι σαν και εσένα.

ΠΗΓΗ:http://www.e-mesara.gr/index.php/2014-01-29-19-21-29/8106-oso-yparxoun-anthropoi

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Bild: Τι θα κερδίσει η Ελλάδα αν προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις

Η λίστα των μεταρρυθμίσεων που θα παρουσιάσει έως σήμερα το βράδυ η ελληνική κυβέρνηση θα επιτρέψει στην Αθήνα να συγκεντρώσει έσοδα που θα ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρει δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild
Πάταξη λαθρεμπορίου, φορολόγηση ολιγαρχών και ανεξόφλητοι φόροι τα μεγάλα στοιχήματα
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία για το δημοσίευμά της επικαλείται πληροφορίες από πηγές κοντά στην ελληνική κυβέρνηση, οι μεταρρυθμίσεις που θα παρουσιάσει η Αθήνα, περιλαμβάνουν την πάταξη του λαθρεμπορίου της βενζίνης και των τσιγάρων, από όπου το ελληνικό κράτος θα συγκεντρώσει αντίστοιχα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 800 εκατομμύρια ευρώ.

Όλη η αλήθεια για την εξέλιξη του χαμηλόβαθμου προσωπικού... Η ΕΛ.ΑΣ. των πατρικίων και πληβείων… του Χρήστου Συνδρεβέλη

Ανασύραμε από ομάδα στο "facebook" στην οποία συμμετέχουν συνάδελφοι που κατέχουν τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου το παρακάτω σχόλιο του επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Α. Χρήστου Συνδρεβέλη, σχετικά με τις δικαστικές διεκδικήσεις μέσω των διοικητικών δικαστηρίων για την προαγωγή στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β´ και την παραθέτουμε .


Συνάδελφοι καλησπέρα,

Από την πρώτη στιγμή παρακολουθώ την σχετική ανάρτηση πλην όμως δεν ανήρτησα την άποψη μου άμεσα, για να μην κατηγορηθώ, ότι το κάνω, για λόγους αυτοπροβολής …

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Δικαστική αστυνομία πολύ νωρίς, πολύ αργά ή αναγκαιότητα?

Δικαστική Αστυνομία, ονομάζεται η ιδιαίτερη διοικητική υπηρεσία ενός κράτους που φέρει αστυνομικά χαρακτηριστικά και αποτελεί τον σημαντικότερο αρωγό στο έργο των Εισαγγελικών Αρχών υπό τη διοίκηση των οποίων και τελεί.Κύριο αντικείμενο της είναι η εξιχνίαση και η δίωξη εγκληματικών πράξεων, παραπέμποντας στη Δικαιοσύνη τους υπαίτιους. Σε χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία), τη Δικαστική Αστυνομία ασκούν ειδικά σώματα που τους έχουν ανατεθεί προανακριτικά καθήκοντα παρόμοια με αυτά της ελληνικής αστυνομίας. Αντίθετα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως Πορτογαλία και Ιταλία υφίσταται οργανικά αυτοτελής.
Στην Ελλάδα προς το παρόν δεν υφίσταται τέτοια αστυνομία, αν και ως θεσμός προβλεπόταν με το Β.Δ. 85 / 31-12-1836 (Βασ. Όθωνα) που ποτέ δεν εφαρμόσθηκε, αλλά περιγράφεται και στην υφιστάμενη νομοθεσία, (π.χ. στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, κ.α.). Τα κατ 'αντικείμενο καθήκοντα αυτής ασκούν σήμερα, παράλληλα με τα διοικητικά τους καθήκοντα, οι υφιστάμενες αστυνομικές αρχές, Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και παλαιότερα η Αστυνομία Πόλεων και η Χωροφυλακή.
Με τον ν.2145 / 93, άρθρο 36 μετά από 157 χρόνια ξαναεπιχειρείται ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, αλλά και πάλι δεν εφαρμόζεται. Στον ν.2145 γίνεται ακριβής αναφορά στις αρμοδιότητες, στο προσωπικό, και στον αριθμό των αστυνομικών που θα πλαισίωναν τον αρμόδιο εισαγγελέα. Επίσης, αναφέρεται η υποχρεωτική ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού.
Στην εποχή μας, τα πράγματα εξελίσσονται με ταχύτητα και σε αυτό δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω το έγκλημα κάθε μορφής. Μάλιστα πολλές φορές κατέχει την πρωτοπορία. Βάσει αυτού, χρέος της πολιτείας είναι να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο δημιουργώντας όλες εκείνες τις δομές, υπηρεσίες που θα επωμιστούν αυτό το καθήκον.
Η κάθε υπηρεσία όσο καλύτερα μέσα, εγκαταστάσεις, εκπαίδευση, και εξοπλισμό έχει τόσο καλύτερα μπορεί να αποδώσει. Αυτό θα πρέπει να λάβουν σαν γνώμονα οι αρμόδιοι εφόσον προχωρήσουν στην ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας.
Σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας στην δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας φαίνεται να είναι η απροθυμία των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς στις μέρες μας υπάρχει μια προφανής έλλειψη οικονομικών πόρων.
Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης του αναπληρωτή υπουργού δημόσιας τάξης για την δημιουργία Δικαστικής αστυνομίας, 22 χρόνια μετά την τελευταία προσπάθεια, ας ελπίσουμε ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν θα δημιουργηθεί μια υπηρεσία σύγχρονη, αποτελεσματική, που θα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την Ελληνική Αστυνομία στην προσπάθεια της να μειώσει την εγκληματικότητα, καθώς και στη εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.
Tου ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Βαγγέλη
ΠΗΓΗ:http://aspapolice.blogspot.gr/

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Ερώτηση στην Βουλή για την εφαρμογή αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με τις αποδοχές των μελών των Σ.Α. και των Ε.Δ.


Ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ που έκριναν ως αντισυνταγματικές τις περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες είχαν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, από την 1/8/2012 κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) και Ιάσων Φωτήλας (Αχαΐας) προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άμυνας.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: α) τον Υπουργό Οικονομικών, 
           β) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
           γ) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ για τα Σώματα Ασφαλείας                  και τις Ένοπλες Δυνάμεις
Με τις υπ’ αρ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες είχαν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, από την 1/8/2012.
Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος που είχαν προ της 1/8/2012 και να καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών, το οποίο μέχρι σήμερα έπραξε μόνο κατά το ήμισυ, με το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 και το υπ αριθ. οικ. 2/95266/ΔΕΠ από 11/12/2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος, ενώ για το υπόλοιπο μέρος της δικαστικής απόφασης ούτε δεσμεύθηκε ρητά ότι θα πράξει, πλην ορισμένων «δεσμευτικών δηλώσεων» για πλημμελή συμμόρφωση και σχετικών δηλώσεων Υπουργών της νέας Κυβέρνησης όπως προέκυψε μετά τις εκλογές της 25/1/2015.
Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα κατατίθενται ομαδικές αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικείται δικαστικά η διαφορά των αποδοχών που παρανόμως παρακρατήθηκε από τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ βέβαια οι συνδικαλιστικοί φορείς των αστυνομικών υπαλλήλων –ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ- υπέβαλαν νέα αίτηση ακύρωσης στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εις βάρος της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4307/2014 που αποκατέστησε τις αποδοχές μόνο κατά το ήμισυ.
Μέχρι και σήμερα, η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί στις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά παράβαση της ρητώς οριζόμενης στο Σύνταγμα υποχρέωσης [άρ. 95 παρ. 5 Σ].
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:
1) Προτίθεστε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των ως άνω δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες ενδιαφέρουν και τους εν ενεργεία, αλλά και τους εν αποστρατεία πολίτες των Σ.Α. και των Ε.Δ. για την αποκατάστασή τους;
2) Σκοπεύετε να προχωρήσετε στη χορήγηση των αναδρομικών ποσών από 1/8/2012 ως σήμερα και με ποια διαδικασία;
3) Ανήκει στις προθέσεις σας η δημιουργία ενός δίκαιου και σύγχρονου μισθολογίου για τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας τους;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Ιάσων Φωτήλας – Αχαΐας
20 Φεβρουαρίου 2015

A.Σ.Π. Θεσσαλονίκης:Το πείραμα του βατράχου στη ΓΑΔΘ. Στα όρια κατάρρευσης οι συνάδελφοι.

Αν ρίξεις έναν βάτραχο σε νερό που βράζει θα πηδήξει αμέσως έξω. Αν όμως ζεστάνεις το νερό σιγά σιγά τότε ο βάτραχος θα περιμένει υπομονετικά να βράσει μέχρι θανάτου. Το «πείραμα του βατράχου» περιγράφει επακριβώς την πίεση που ασκείται στην ψυχολογία των Αστυνομικών της ΓΑΔΘ. 

Το αστυνομικό προσωπικό της ΓΑΔΘ (και ιδίως της Διεύθυνσης Αστυνομίας) εργάζεται σε πολλές, συνεχόμενες και μεταβαλλόμενες υπηρεσίες, ενώ οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις δεκαπέντε ανά άτομο. Η σημαντική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε όλες της Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά ο όγκος και φόρτος εργασίας, και να βαραίνονται υπερβολικά οι εργαζόμενοι σωματικά και ψυχολογικά. 
Η εκδήλωση επαγγελματικού άγχους και συνακόλουθα επαγγελματικής εξουθένωσης καθιστά τον Αστυνομικό πιο ευάλωτο σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ικανότητα του ατόμου να διαχειριστεί το στρες και να διατηρήσει τον έλεγχο του εαυτού του. Κι αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για τον επαγγελματία Αστυνομικό ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της διατήρησης της κοινωνικής και δημόσιας τάξης. Επίσης, αποτελεί μεγάλη αποτυχία της Πολιτείας να προσφέρει στον εργαζόμενο το κατάλληλο επαγγελματικό περιβάλλον.  
Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ένα Α.Τ. (δεν αναφέρουμε ποιο για ευνόητους λόγους) πέρα των ανωτέρω ψυχοσωματικών εκδηλώσεων, αναφέρθηκαν δυο λιποθυμικά επεισόδια συναδέλφων εν ώρα υπηρεσίας. Δεν προκαλεί βεβαίως εντύπωση ότι τέτοιου είδους περιστατικά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, και οι Υπηρεσίες που έχουν τις περισσότερες κενές οργανικές θέσεις και μεγάλο φόρτο εργασίας θεωρούνται οι πιο επίφοβες για φαινόμενα ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και αγχωδών εκδηλώσεων (αύξηση αρτηριακής πίεσης, ταχυπαλμίες, συμπτώματα συμπεριφοράς με ευερεθιστότητα και ανησυχία κ.α.).
Επιπλέον, η έλλειψη προοπτικής για βελτίωση των συνθηκών εργασίας οδηγεί το προσωπικό στη βίωση συναισθημάτων ματαίωσης, θυμού, παραίτησης και λύπης. Σε όλα τα παραπάνω δεν συνυπολογίζονται τα μεγάλα οικονομικά, προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας Αστυνομικός.  
Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας προς κάθε αρμόδιο για τους εσωγενείς στην εργασία παράγοντες που οδηγούν σε επαγγελματικό άγχος, εξουθένωση και στρες, η Διοίκηση φαίνεται να μην συναισθάνεται την κρισιμότητα των καταστάσεων. Αν και αρχικά η πρόσληψη ψυχολόγων από την Ελληνική Αστυνομία θεωρήθηκε ελπιδοφόρα από όλους μας, εν τέλει δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις και προτάσεις τους. 
Ως τώρα αρκούμαστε σε μια διακίνηση εγγράφων που αποτυπώνουν την κρισιμότητα της ψυχολογίας των εργαζομένων. Το να έχουμε όμως ψυχολόγους στο Σώμα, οι οποίοι κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους, αλλά να μην αξιολογούμε τα ευρήματα τους, σίγουρα δεν είναι συνετό. Οι παρατηρήσεις των ειδικών «φωνάζουν» όσα κι εμείς λέμε χρόνια τώρα. Οι άσχημες εργασιακές συνθήκες και η αντιμετώπιση των Αστυνομικών σαν ανεξάντλητες σωματικά μηχανές έχουν πολλαπλές και απρόβλεπτες συνέπειες. Και όταν οι ψυχολόγοι ως ειδικοί αποφαίνονται για τα αίτια και την λύση του προβλήματος δεν επιτρέπεται η υποτίμηση των συμπερασμάτων και ο στρουθοκαμηλισμός από τους υπεύθυνους. 
Η λύση είναι προφανής και χωρίς κάποιο οικονομικό κόστος. Το μόνο που απαιτείται είναι η βούληση της Διοίκησης να προσεγγίσει τα καθημερινά προβλήματα των συναδέλφων στην εργασία και να τους αντιμετωπίσει ως εργαζόμενους που δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Άλλωστε, το κοινωνικό της πρόσωπο η Ελληνική Αστυνομία δεν οφείλει να το δείχνει μόνο στους πολίτες αλλά και τους ίδιους τους Αστυνομικούς. 
πηγή:http://aspapolice.blogspot.gr

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Ρωμανιάς: «Μηδένισαν» τα αποθεματικά των ταμείων

Μπορούμε να εξασφαλίσουμε επί του παρόντος ρευστότητα εδώ και πέντε χρόνια και να γίνεται η καταβολή των συντάξεων, ωστόσο τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων, το αποθεματικό τους έχει σχεδόν μηδενιστεί, υποστηρίζει γ.γ. κοινωνικών ασφαλίσεων.
Νέες δηλώσεις βόμβα του Γιώργου Ρωμανιά για το ασφαλιστικό. Μπορεί να εξασφαλίζουμε εκ του παρόντος ρευστότητα για την καταβολή των συντάξεων, όμως τα αποθεματικά των ταμείων έχουν σχεδόν μηδενίσει. Το πρόβλημα για το μέλλον θα είναι τεράστιο δήλωσε ο Γ.Γ. κοινωνικών ασφαλίσεων, μιλώντας στον Αθήνα 984.
Μεταξύ άλλων είπε:

* Για συντάξεις:

«Εμείς σταματάμε τις μειώσεις από εδώ και πέρα. Όσες έχουν γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014, αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να τις αποκαταστήσουμε. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να επαναφέρουμε τις επικουρικές συντάξεις από το 50% που είναι σήμερα στο 100% που ήταν το 2009».

* Για τα ασφαλιστικά ταμεία:

«Τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα ταμεία -με πρώτο τον ΟΑΕΕ και δεύτερο το μεγάλο επικουρικό- τρέχουν την τελευταία στιγμή να δουν πώς θα εξασφαλίσουν ρευστότητα για να πληρώσουν τις τρέχουσες συντάξεις. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα του παρόντος. Το πρόβλημα του μέλλοντος είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι άλλο η ρευστότητα και άλλο η περιουσιακή κατάσταση. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε επί του παρόντος ρευστότητα εδώ και πέντε χρόνια και να γίνεται η καταβολή των συντάξεων, ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων, το αποθεματικό τους έχει σχεδόν μηδενιστεί. Επομένως, το πρόβλημα για το αύριο είναι τεράστιο. Το σύστημα είναι διαλυμένο. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω καταστάσεις. Το σύστημα χρειάζεται ανάταξη. Πρέπει να δημιουργηθεί εξ υπαρχής. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρότερος και έφτιαχνα το ασφαλιστικό της ΔΕΗ ΔΕΗ +1,34%, ξεκινούσα από μηδέν συνταξιούχους, τραβούσα τις καμπύλες μου στο μέλλον και ήταν όλα μια χαρά. Γιατί έλεγα "τόσες εισφορές θα πάρω, τόσες συντάξεις θα πληρώσω". Τώρα ξεκινάμε με 2.700.000 συνταξιούχους. Αυτή τη στιγμή είναι άθλος το να βρει κανείς πώς θα ισορροπήσει το σύστημα. Το μέλλον του συστήματος δεν είναι μαύρο, είναι κατάμαυρο... Το μεγάλο πρόβλημα για εμάς, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας είναι πώς θα εξασφαλίσουμε το μέλλον...».
Δημοσιογράφος: Πώς θα διορθωθεί αυτό;
Γ. Ρωμανιάς: «Έχουν γίνει κάποιες σχετικές προτάσεις. Πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο σχέδιο. Εγώ ήδη έχω καταθέσει ένα καινούργιο σχέδιο το οποίο θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να υλοποιηθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα σας πω τρεις βασικές συνιστώσες του νέου σχεδίου, με δεδομένο ότι το σημερινό σύστημα έχει εξαντλήσει τα όριά του. Οι τρεις άξονες είναι πρώτον η μεταβολή του συστήματος από το Μπίσμπαρκ που είναι τώρα σε Μπέβεριτζ. Δηλαδή, να περάσουμε από το σύστημα που ισχύει στην κεντροανατολική Ευρώπη στο σύστημα που ισχύει στη Σκανδιναβία και τη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερον, μετατροπή των ασφαλιστικών ταμείων σε αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες. Τρίτον, κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Η ασφαλιστική εισφορά είναι φόρος. Αν καταργήσουμε την ασφαλιστική εισφορά, η οποία πέρα των άλλων είναι και διαφορετική ανά ταμείο και την αντικαταστήσουμε με ένα μικρό ποσοστό επιπλέον φορολόγησης στο φόρο εισοδήματος -που σημαίνει ότι η εισφορά θα πέσει στο μισό-, θα έχουμε την εφαρμογή αυτού που γίνεται στη Σκανδιναβία και τη Μεγάλη Βρετανία. Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ασφαλιστικές καλύψεις με βάση το επάγγελμα. Πρέπει για όλους τους Έλληνες να ισχύει το ίδιο σύστημα με τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με τα ίδια όρια ηλικίας, με τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και με τις ίδιες συντάξεις».
Πηγή:eu
ro2day.gr

Γ. Πανούσης: Δε θα ανοίξουμε τις πόρτες χωρίς σχέδιο

Γ. Πανούσης: Δε θα ανοίξουμε τις πόρτες χωρίς σχέδιοΤην πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει δραστικά το καθεστώς κράτησης των μεταναστών που είναι προς απέλαση επανέλαβε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης. Μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA εξήγησε πως το υπουργείο θα εξετάσει όλους τους φακέλους όσων βρίσκονται σήμερα στην Αμυγδαλέζα και θα προχωρήσει στην κατηγοριοποιησή τους.  Επισήμανε

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Α.Σ.Π.Α. Θεσσαλονίκης: Λίθινη εποχή στην ΕΛ.ΑΣ. εν έτη 2015!

Σήμερα,17 Φεβρουαρίου και ενώ η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της πόλης  μας βρίσκονταν υπό του μηδενός , κάποιοι συνάδελφοι μας ενημέρωσαν και μας εξέφρασαν τα έντονα παράπονα τους ,  ότι εδώ και κάποιες μέρες είναι αναγκασμένοι να εκτελούν υπηρεσία σε πολικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω  Α.Τ. εδώ και αρκετό καιρό έχει τελειώσει και το τελευταίο απόθεμα πετρελαίου θέρμανσης  που τους είχε χορηγηθεί και οι συνάδελφοι χρησιμοποιούσαν μία ξυλόσομπα για την θέρμανση του κτιρίου και προμηθευτές των καυσόξυλων ήταν το δασαρχείο καθώς και πολίτες της τοπικής κοινωνίας.Δυστυχώς, τις τελευταίες όμως μέρες , τελείωσαν και τα καυσόξυλα με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να βρίσκονται σε αδιέξοδο και να εκτελούν υπηρεσία θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους την υγεία λόγω των θερμοκρασιών που επικρατούν.
Να σημειώσουμε ότι εδώ και καιρό έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας από το εν λόγω Α.Τ. , η οποία δυστυχώς περιορίστηκε απλά σε μία γενική διαταγή προς όλες τις υπηρεσίες της πόλης περί φειδωλής χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης που τους έχει χορηγηθεί.
Καλούμε όλους τους αρμοδίους , να δώσουν άμεσα λύση στο θέμα.Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2015 αστυνομικές υπηρεσίες να μην έχουν ούτε την στοιχειώδη θέρμανση.

Μνημόσυνο στη μνήμη των πεσόντων Αστυνομικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015  στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου η ένωση μας σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των πεσόντων Αστυνομικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.  
Στο μνημόσυνο παρευρέθησαν , ο Βουλευτής Έβρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ Μίμης Ρίζος, ο Βουλευτής Έβρου της Ν.Δ. κα

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Δυνατότητα διακοπής άδειας ανατροφής τέκνου

Κατόπιν  αιτημάτων πολλών  συναδέλφων και την αποστολή σχετικού εγγράφου προς το ΑΕΑ για την δυνατότητα διακοπής της  άδειας ανατροφής τέκνου προκειμένου να παραστεί κάποιος ως κατηγορούμενος ή μάρτυρας κατόπιν σχετικής κλήτευσης ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Ανακριτικής Αρχής που εδρεύει εκτός της έδρας της Υπηρεσίας του για λόγους που ανάγονται στο υπηρεσιακό του καθήκον, την  23/01/2015 εκδόθηκε από το ΑΕΑ/Κ.ΔΥ. &Α.Δ./.Δ.Α.Π.&Ε.Λ. η  με αρ. πρωτ. 1649/15/154971 διευκρινιστική εγκύκλιο που παρέχει την δυνατότητα διακοπής της άδειας ανατροφής τέκνου.


Παραθέτουμε και το σχετικό έγγραφο.

503-4-62c 2

Παράταση χορήγησης κανονικής άδειας έτους 2014


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους πως εκδόθηκε την 15-02-2015 η υπ΄αριθ. 1649/15/300439 διαταγή από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, σύμφωνα με την οποία λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών τυχόν δικαιούμενες ημέρες κανονικής αδείας έτους 2014, θα δύναται να διανυθούν μέχρι 30-04-2015.

Παραθέτουμε και το σχετικό έγγραφο του Α.Ε.Α.


302-2-41d

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Μνημόσυνο αστυνομικών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

???????????????????????????????Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Χανίων τελέστηκε σήμερα το πρωί για δεύτερη χρονιά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη της πόλης μας μνημόσυνο για τους αστυνομικούς που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, ενώ στη συνέχεια  στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων που βρίσκεται το εικονοστάσι του Αγίου Αρτεμίου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση παρουσία της φυσικής ηγεσίας, αξιωματικών και λοιπών αστυνομικών ενώ ήταν παρόντες και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας που είχαν παραστεί χθες στην  εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας.  Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Τζατζάνης με τον πρόσφατα χειροτονηθέντα ιεροδιάκονο π. Αλέξανδρο Ξηρουχάκη.Μιλώντας στα «Χ.Ν.» και στο

ΕΛΛ.ΑΣ... Ελλήνων Επωνύμων. Αστυνομικοί στην Υπηρεσία τηλεπερσόνων,σελέμπριτι και επιχειρηματιών


Οι... ειδικές υπηρεσίες από αστυνομικούς δεν προσφέρονται μόνο σε πρόσωπα υψηλής σημασίας πρόσωπα, τους γνωστούς VIP, αλλά και σε πρόσωπα του... καλλιτεχνικού στερεώματος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Πανούσης, διαπίστωσε υπερβολές και αδικαιολόγητες περιπτώσεις στις λίστες των αστυνομικών που φρουρούν πρόσωπα - στόχους.
Περίπου 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται στην υπηρεσία των VIP's, ενώ ακόμα και ηθοποιοί ή μεγαλοδημοσιογράφοι, παρουσιαστές, τραγουδιστές, ακόμα και σεφ διέθεταν μέχρι και πριν από λίγο καιρό αστυνομική συνοδεία, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του Έθνους.
Πάντως, αρκετό καιρό πριν τις εκλογές, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε αναθεώρηση των φακέλων με τα φυλασσόμενα πρόσωπα, απομακρύνοντας αρκετούς αστυνομικούς από άτομα τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
Πιο χτυπητό παράδειγμα αυτό, γνωστής παρουσιάστριας, η οποία έχει πολυετή παρουσία στην τηλεόραση και διέθετε έναν αστυνομικό ως προσωπική φρουρά. Παρά το γεγονός ότι είναι και αγαπητό πρόσωπο, το οποίο εργάζεται στον ψυχαγωγικό τομέα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκριναν ότι για κάποιο λόγο απειλείται η ζωή της, παρέχοντάς της αστυνομική συνοδεία.
Επίσης, νεαρός τραγουδιστής, είχε έναν αστυνομικό στο πλευρό του για να τον προστατεύει από τις... θαυμάστριες!
Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με παρουσιαστή - ηθοποιό, ο οποίος σημειώνει μεγάλες τηλεθεάσεις με την ψυχαγωγική του εκπομπή. Μέχρι πρότινος είχε δύο φρουρούς στις υπηρεσίες του.

Πηγή:Εθνος της Κυριακής 15/2/2015

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Όπως είναι γνωστό το Α΄ Ψυχοσάββατο κάθε έτους καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης των πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών.Από την σύσταση της Ελληνικής Αστυνομίας ως και σήμερα απώλεσαν την ζωή τους στο καθήκον 128 συνάδερφοι.Ελάχιστο χρέος μας να μην τους ξεχνάμε και να τους τιμάμε.
Α Θ Α Ν Α Τ Ο Ι !!!


Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών ως ελάχιστος φόρος τιμής

 Παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και του συνδικαλιστικού μας κινήματος, πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αθήνα, η καθιερωμένη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδικοχαμένων στο καθήκον συναδέλφων μας, καθώς και η τελετή μνήμης- κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων Αστυνομικών, που κοσμεί τον προαύλιο χώρο του Υπουργείου μας.
Η εκδήλωση τιμής και μνήμης των Ηρώων του Αστυνομικού Σώματος, καθιερώθηκε για πρώτη φορά με απόφαση του 8ου συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ επί προεδρίας Δημήτρη Κυριαζίδη, το Μάιο του 1997 και το συνδικαλιστικό μας κίνημα υπενθυμίζει κάθε χρόνο από τότε στην Ελληνική Πολιτεία το διαχρονικό της χρέος απέναντι στους Ήρωές μας, αλλά και απέναντι σε όλους όσοι φυλάττουν Θερμοπύλες, υπηρετώντας υψηλά ιδανικά προς την Πατρίδα και το Έθνος. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στις πρωτεύουσες των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων των Ομοσπονδιών μας.
   Στην επιμνημόσυνη δέηση στον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, χοροστάτησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κ.κ. Θεοδώρητος και ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ.
  Παρέστησαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος ε.α. κ. Λευτέρης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, το μέλος της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ και Γραμματέας Σωμάτων Ασφαλείας κ. Τάσος ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Σοφία ΒΟΥΛΤΕΨΗ, ο Πολιτικός υπεύθυνος του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του Ποταμιού κ. Γεράσιμος ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Σταύρος ΤΑΣΣΟΣ, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειος ΤΡΙΚΑΣ και ο υπεύθυνος του Τομέα Σωμάτων Ασφαλείας Υποστράτηγος ε.α. κ. Πέτρος ΜΟΥΓΙΟΣ, ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δήμος ΓΟΓΟΛΟΣ, ο Διευθυντής του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βασίλειος ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, σύσσωμη η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ, ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ , ο Προϊστάμενος του Επιτελείου Αντιστράτηγος κ. Κων/νος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας Νοτίου και Βορείου Ελλάδας Αντιστράτηγοι κ.κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας και ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ αντίστοιχα, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Κων/νος ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Υποστράτηγος κ. Δημήτριος ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ, Υποστράτηγοι και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί των Κλάδων και Υπηρεσιών του Αρχηγείου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ΓΑΔΑ, αστυνομικό προσωπικό, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο Νομικός Σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ο εκπρόσωπος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α . Υποστράτηγος ε.α. κ. Σπύρος Ασημακόπουλος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, καθώς και συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλφων μας.
ypografes poasy-poaxia2
  • Click to open image!
  • Click to open image!
  • Click to open image!
  • Click to open image!