Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝΑξιότιμε κ.Πρόεδρε του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ,
Σχετικά με την επερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ όποτε και αν λάβει χώρα  εκτός από τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα μας κοινοποιήσατε, επιθυμώ να συμπεριληφθεί και να συζητηθεί και το ακόλουθο:

1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Η επιμονή μου στο άνω ζήτημα έγκειται στο γεγονός πως παρόλο που έθεσα το άνω ζήτημα στο ΔΣ της 3-6-2014 παρατηρώ πως δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την συγκρότηση αυτής αν και  ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ από τους σύνεδρους του  23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ τον Δεκέμβριο 2013 στην Αθήνα.
Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω πως στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας της ΠΟΑΣΥ ‘’Νέα Αστυνομία’’ τεύχος Δεκέμβριος 2013 εξαγγέλθηκε η δημιουργία της  με την φράση ‘’ Δημιουργείται Ομάδα Εργασίας Νέας Γενιάς Αστυνομικών’’όπως και στη σελίδα 24 στη στήλη ‘’εκΚΕΝΤΡΙκόs’’ με το κείμενο ‘’ Όσο για την πρόταση για λειτουργία και Ομάδας Νέας Γενιάς, ήταν νομίζω η λογική εξέλιξη της διάθεσης που αποτυπώθηκε από τους συνέδρους, παλιούς και νέους. Ελπίζω οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που θα επωμιστούν το ρόλο αυτό, να συνεγείρουν πράγματι το νέο αίμα της αστυνομίας, να δώσουν έμπνευση δια του παραδείγματος κα να κάνουν τη διαφορά που όλοι περιμένουμε αγωνιωδώς.Χωρίς υποκριτές και φαρισαίους…’’


 Παρακαλώ για κοινοποίηση:1.κ. Πρόεδρο Εκτελεστικής Γραμματείας
                                                      2.Λοιπά Μέλη Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Με εκτίμηση
Αλέξανδρος Π.  ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ
Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.