Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΕΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

                                                         Λάρισα 1 Ιουλίου 2013
                                
 Π Ρ Ο Σ : 1) Διεύθυνση Προσωπικού ΑΕΑ
                                                        (μέσω ΠΟΑΣΥ)                        
                                              2) ΠΟΑΣΥ                           
 Θ έ μ α : « Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου »
 Σ χ ε τ :  α) « 6005/11/49α από 14/3/13 έγγραφο Διεύθυνσης
                                                   Οργάνωσης  Νομοθεσίας / ΑΕΑ »
                                             β) « ΠΔ 70/2011 » 
                                             γ) « Άρθρο 142 Ν.3655/2008 »

   Με τη β) σχετική χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών σε άνδρα αστυνομικό εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη γ) σχετική σε μητέρες υπαλλήλους ασφαλισμένες στο  ΙΚΑ δίδεται η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας 6 μηνών.    Η Υπηρεσία έως τώρα εφόσον η σύζυγος του αστυνομικού κάνει χρήση της 6μηνης ειδικής άδειας  προστασίας μητρότητας, αφαιρεί το 6μηνο  από την 9μηνη άδεια ανατροφής με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να λαμβάνει 3 μήνες.    Το τμήμα Νομικών υποθέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης Νομοθεσίας του ΑΕΑ με την α) σχετική ,την οποία και σας επισυνάπτουμε ,απεφάνθη και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΑΕΑ ότι ο Αστυνομικός δικαιούται να λάβει το σύνολο της 9μηνης άδειας ανατροφής, έστω και αν η σύζυγος του έχει κάνει χρήση της 6μηνης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Λόγω όμως της κωλυσιεργίας της Διεύθυνσης Προσωπικού ΑΕΑ ο άντρας αστυνομικός λαμβάνει 3 μήνες άδειας ανατροφής αντί για 9 που δικαιούται.
   Παρακαλούμε λοιπόν για την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου διαταγής, σύμφωνα και με τη δεσμευτική εισήγηση της Διεύθυνσης Οργάνωσης  Νομοθεσίας του ΑΕΑ, προς άρση της αδικίας.
                                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                          ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ