Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

"Προνομιούχοι στρατιωτικοί" - Το τέλος του μύθου με στοιχεία και αριθμούς

Γράφει ο Ιωάννης Αντωνιάδης
Αξκός Οικονομολόγος ε.α. Π.Ν.

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

Ιστορικό
Συνολικά τα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ., έχουν υποστεί μειώσεις από το 2010 μέχρι σήμερα που αγγίζουν και το 60%, σύμφωνα και με τους παρακάτω νόμους :
-Με το ν. 3847/2010, τα δώρα εορτών και αδείας μετονομάζονται σε επιδόματα και το ύψος καθορίζεται 400 ευρώ για Χριστούγεννα και 200 ευρώ για Πάσχα και καλοκαιρινή άδεια. Με τον ίδιο νόμο τα επιδόματα σταματούν να χορηγούνται σε όσους έχουν ηλικία μικρότερη των 60 ετών και αποστρατεύτηκαν με αίτηση τους ή σε μικτές συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ.
-Με τους νόμους 3833 και 3845/2010 επήλθαν μειώσεις στα επιδόματα των Σταρτιωτικών (απασχόλησης και εξομάλυνσης) της τάξεως του 12% με αναδρομική εφαρμογή ισχύος από 1-1-2010, και κατόπιν ακολούθησε νέα μείωση προσθετική, της τάξεως του 8% και άρα συνολική μείωση των επιδομάτων 20% από 1-1-2010.. Επίσης με
το νόμο 4002/2011 επήλθε και νέα μείωση του επιδόματος απασχόλησης κατά 10% από 1-7-2011 ενώ με το νόμο 3986/2011(άρθρο 38,παρ. 5β) από 1-7-2011 επήλθε αναστολή (πάγωμα) σε όλες τις μισθολογικές ωριμάνσεις-προαγωγές στους Στρατιωτικούς , με άμεσο αντίκτυπο στις εφάπαξ και στις συντάξιμες αποδοχές τους.
-Με το ν.3865/2010), επιβάλλεται από 01-08-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (1η ΕΑΣ) για μικτή σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ σε ποσοστά από 3 έως 10% (για 1.399 ευρώ, 1η ΕΑΣ = 0 ευρώ μηνιαίως,ενώ για 1.401 ευρώ, 1η ΕΑΣ = 42 ευρώ μηνιαίως). Με τον ίδιο νόμο επί της ουσίας απαγορεύτηκε η εργασία στους αποστράτους.
-Με το ν.3986/2011, μειώνεται το αφορολόγητο από 12.000 ευρώ σε 8.000 ευρώ.
-Με τον ίδιο νόμο & το ν.4002/2011, επιβλήθηκε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για μικτά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ 1% και πάνω από 20.000 ευρώ 2%.

-Με τους ανωτέρω νόμους, αναπροσαρμόζεται η 1η ΕΑΣ σε ποσοστά 6 έως 14%, (για 1.399 ευρώ, 1η ΕΑΣ = 0 ευρώ μηνιαίως, για 1.401 ευρώ, 1η ΕΑΣ = 42 ευρώ μηνιαίως, για 1.701 ευρώ, 1η ΕΑΣ = 102 ευρώ μηνιαίως).
-Με τους ίδιους νόμους επίσης επιβάλλεται και 2η ΕΑΣ (Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης) σε όσους έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών στη μικτή σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ 6 έως 10% (για 1.701 ευρώ, 2η ΕΑΣ = 102 ευρώ μηνιαίως).
-Με το ν.4024/2011, μειώνεται από 01-11-2011, η μικτή σύνταξη 40% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε όσους είναι κάτω των 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας (για 1.500 ευρώ, μείωση 500Χ40% = 200 ευρώ μηνιαίως). Με τον ίδιο νόμο, μειώνεται από 01-11-2011, η μικτή σύνταξη 20% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ σε όλους τους υπόλοιπους (για 1.500 ευρώ, μείωση 300Χ20% = 60 ευρώ μηνιαίως).
-Με το ν.4051/2012, μειώνεται από 01-01-2012, η μικτή σύνταξη 12% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (για 1.701 ευρώ, μείωση 400Χ12%=48 ευρώ μηνιαίως).
Λόγω της από το 2005
γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συνδυασμό του ν.4093/2012, επανυπολογίζεται (μειώνεται) η σύνταξη σύμφωνα με νέο βασικό μισθό και τους νέους συντελεστές, λόγω εξορθολογισμού του μισθολογίου των ΕΔ και των ΣΑ, παραβλέποντας ηθελημένα την από 31-10-2012 νεότερη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΕΣ, περί του αντιθέτου.Επίσης με τον ίδιο νόμο επήλθε και νέα μείωση της ταξεως 5,10,15 και 20% (για συνολικά ποσά συντάξεων και μερισμάτων, από 1000,1500,2000 και 2500 ευρω)
Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογισθούν το χαράτσι στη ΔΕΗ, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας, η αύξηση της τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου η περαιτέρω μείωση του αφορολογήτου, κλπ, κλπ, κλπ…
Οι
αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), οι οποίες μείωσαν το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος μισθωτών από τα 12.000 € τα έτη 2009, 2010 στα 5.000 € τα έτη 2011, 2012 και υπό προϋποθέσεις στα 2.100 € το έτος 2013, ενώ παράλληλα αύξησαν τους συντελεστές των κλιμακίων, εκτοξεύοντας στα ύψη την αναλογούσα φορολογία εισοδήματος, (ν.3485/2010, ν.3986/2011, ν.4024/2011, ν.4110/2013)Χαρακτηριστικό παράδοξο της τριετούς φορολογικής μεταρρύθμισης, είναι ότι αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό, στη σταδιακή μείωση μέχρι και την πλήρη εξάλειψη, του ποσού που προσαύξανε το αφορολόγητο όριο της κλίμακας, βάσει των τέκνων του φορολογουμένου μεταβάλλοντας ευθέως την επιμέλεια των παιδιών σε τεκμήριο διαβίωσης. Η παρέμβαση αυτή επέφερε αύξηση του αναλογούντος φόρου 1290% στις τρίτεκνες οικογένειες και τουλάχιστον 1370% στις πολύτεκνες προκαλώντας επιπλέον μείωση των ετήσιων αποδοχών κατά έναν ή και δύο μισθούς Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης αν και δεν φθάνουν ποτέ στα χέρια των αποστράτων, φορολογούνται κανονικά. Αποτέλεσμα των παραπάνω μειώσεων η σύνταξη ή μάλλον το οικογενειακό εισόδημα των αποστράτων να έχει μειωθεί σε ποσοστό άνω των 60%, ενώ αν υλοποιηθεί η προγραμματισμένη νέα μείωση για το 2014 λόγω του νέου ειδικού μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το ποσοστό μείωσης θα ξεπεράσει ακόμα και το 70%
Συγκριτικά στοιχεία ειδικών μισθολογίων
Για τη στατιστική καταγραφή και παραλληλισμό των μειώσεων που έχουν υποστεί τα λοιπά ειδικά μισθολόγια που επικαλείται συνεχώς το ΓΛΚ, οφείλουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι :
1.- Τα στελέχη των Ε.Δ.
ποτέ δεν ενετάχθησαν στα ειδικά μισθολόγια , καθόσον δεν είχαν και ποτέ αντίστοιχες αποζημιώσεις από υπερωρίες,, δεν διέπονται από τη μονιμότητα της θέσης, δεν μπορούν αν αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο συντάξιμης υπηρεσίας πλην των 5 ετών μονάδων εκστρατείας (εφόσον και εάν),έχουν με τις συνεχείς μεταθέσεις αδυναμία εργασίας και των συζύγων τους και δεν έχουν γενικά κανένα από τα λοιπά «προνόμια» ΤΩΝ Δημοσίων Υπαλλήλων….
2. – Λόγω του γεγονότος πως είναι πληθυσμιακά περισσότεροι
από τις αντίστοιχες κατηγορίες φυσιολογικό είναι να επιβαρύνουν με μεγαλύτερο κόστος τον κρατικό προϋπολογισμό. Μας διαφεύγει όμως το γεγονός πως ο μ.ο. των αποδοχών τους είναι κατά πολύ μικρότερος των αντιστοίχων κατηγοριών, ενώ συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην εξοικονόμηση πόρων.
Μεσο Ετησιο Εισόδημα ανά υπάλληλο
μετα την μείωση :
-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 22.837 (Ποσοστό συμμετοχής στην μείωση 45,21%)
-ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ : 55.419 (-//- 25,86%)
-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ : 63.926 (-//- 11,46%)
-ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ : 62.373, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ : 35.436,ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ : 47.0593-. Από κανένα στοιχείο και συναφείς υπολογισμούς ε.α. συναδέλφων,
δεν τεκμαίρεται ο ισχυρισμός του ΓΛΚ πως, η μείωση είναι της τάξεως μόνο του 8%. Μια ματιά στον παρακάτω πίνακα πείθει και τον πιο αδαή με το θέμα :
4-. Η «ειδική μεταχείριση» που φαίνεται να επικαλείται το Γ.Λ.Κ. καταρρίπτεται με το γεγονός πως
τα ηλικιακά όρια για τις συντάξεις (άνω και κάτω των 55 με μείωση 40% πάνω από τα 1000 ευρώ) και το εργασιακό (άνω και κάτω των 53) πλήττουν ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ του Στρατιωτικούς, που κάνοντας χρήση του συνταγματικού τους δικαιώματος υποβολής αίτησης αποστρατείας και με δεδομένο την ασφάλισή τους από τα 18 έτη, ευρέθησαν στην ηλικία του 50ου έτους, με 1000 ευρώ, μ.ο. συντάξεως , πλήθος αναγκών και χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης του οικογενειακού τους εισοδήματος, με τον «εφιάλτη» της αναστολής της συντάξεως τους , να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους.
5. Δεν κατανοούμε τον υπολογισμό στη μείωση του 5.10,15% επί του συνόλου των αποδοχών συντάξεων και μερισμάτων, τη στιγμή που ειδικά τα
Ε.ΚΟ.Ε.Μ. και δεν είναι επικουρικά ταμεία και δεν έχουν ποτε επιβαρύνει τον κρατικό «κορβανά.»
6 -
Στην προσπάθεια εξεύρεσης ισοδυνάμων μέτρων , παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες, για περαιτέρω προβληματισμό :


Συγκριτικά στοιχεία συνταξίμων αποδοχών και τα ανακριβή ποσά που αναγράφονται στο μεσοπρόθεσμο 2013-2016
Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρονται στο έγγραφο του ΓΛΚ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, οι συνταξιούχοι Στρατιωτικοί αγγίζουν τον αριθμό των 120.000 και αναμένεται από την (αναδρομική) μείωση των συντάξεων τους για το 2012 και το 2013, λόγω μείωσης των αποδοχών ε.ε. (εξ αντανακλάσεως), να εξοικονομηθούν κοντά στα 66 εκατομμύρια ευρώ (τα 2/3 των 99,7 εκατομ. Ευρώ που αναφέρονται στο μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε και ψηφίσθηκε την 8/2/2013 στη Βουλή
των Ελλήνων). Λαμβάνοντας όμως υπόψη το γεγονός πως ο μέσος όρος των συγκεκριμένων κρατήσεων ξεπερνά τα 100 ευρώ το μήνα (από στοιχεία που αντλήθηκαν από τα Μετοχικά μας Ταμεία) (και όχι 32 ευρώ που ….προσδοκά το Γ.Λ.Κ.) διαφαίνεται πως τελικά θα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ πάνω από 204 εκατομμύρια ευρώ (ποσό που ξεπερνά ακόμα και τις προβλέψεις εξοικονομήσεως οικείων πόρων και για το έτος 2014).

Το ποσό αυτό αποδέχεται εμμέσως πλήν σαφώς και το ΓΛΚ
στον παρακάτω πίνακα του ΚΕΠΕ (με στοιχεία του Γ.Λ.Κ.):


Αν λοιπόν η μείωση για το 2013 (από 1-8-2012 έως 31-12-2013) είναι της τάξεως του 8%, τότε για τους 120.000 συνταξιούχους Στρατιωτικούς, με μέση μηνιαία σύνταξη 1297 ευρω, το τελικό ποσό εξοικονομήσεως πόρων για τους 17 μήνες, αγγίζει τα 212 εκατομμύρια ευρω !!!! Το ποσό δλδ που αναζητά «εναγωνίως» μέσω του μεσοπροθέσμου το ΥΟ&Ο από το 2013 μέχρι το 2016, θα το έχει ήδη εξασφαλισμένο, στο τέλος του έτους που διανύουμε…..
Ο δε ανωτέρω πίνακας, μετά και τις μειώσεις των ειδικών μισθολογίων του ν.4093/2012
(εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι της Βουλής, της ΕΥΠ και οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Οικονομικών δλδ εφοριακοί, τελωνιακοί, Λογιστήριο του Κράτους κ.λπ.) διαμορφώθηκε από 1-1-2013 ως κατωτέρω :
Ιδού και η μέση σύνταξη ανά φορέα κοινωνικής ασφάλισης πριν και μετά τις περικοπές, που διαμορφώθηκε ως ακολούθως (με την ανισότητα στο ύψος των απολαβών να είναι εμφανής και το Δημόσιο (με σημαιοφόρους τις Ε.Δ. και τα Σ.Α.) να ηγούνται των αντιστοίχων μειώσεων με ποσοστά που αγγίζουν το 25%.. :Η μέση σύνταξη του Δημοσίου σύμφωνα με τον πίνακα, μετά τις περικοπές ανήλθε σε 3.500 ευρώ, ενώ σε συγκεκριμένα μισθολόγια λαμβάνονται συντάξεις ως και τρεις φορές υψηλότερες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των δικαστικών λειτουργών, των οποίων η μέση μηνιαία σύνταξη το 2012 είναι 2.785 ευρώ (σε τιμές του 2009, ενώ σε τρέχουσες τιμές υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ), ενώ το 2009 προσέγγιζε το επίπεδο των 4.228 ευρώ. Η περίπτωση των δικαστικών χρήζει ξεχωριστής μνείας, δεδομένου ότι η ερμηνεία από το ΣτΕ του άρθρου 88 του Συντάγματος, με βάση την οποία ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή αμοιβή, επιδικάστηκαν εντυπωσιακές αυξήσεις στους μισθούς των εν ενεργεία δικαστικών. Ακολούθως, η σύνδεση των μισθών και των συντάξεων στο Δημόσιο επέτρεψε την κατ' αναλογία αύξηση των συντάξεων των δικαστικών, με συνεπακόλουθο την αύξηση και της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης.
Επίσης, υπάρχουν και προνόμια ανά μισθολόγιο που δεν φαίνονται από τον πίνακα. Για παράδειγμα, οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πολλαπλές κύριες συντάξεις από το Δημόσιο (π.χ. καθηγητής πανεπιστημίου που εκλέγεται για 8 χρόνια δικαιούται βουλευτική σύνταξη - αποζημίωση και σύνταξη ως μέλος ΔΕΠ πανεπιστημίου). Επίσης, σε αντίθεση με αυτούς οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 15 συντάξιμα χρόνια ώστε να δικαιούνται την ελάχιστη σύνταξη του ΙΚΑ (560 ευρώ), οι βουλευτές δικαιούνται την ελάχιστη σύνταξη των 1.500 ευρώ με μόλις 8 χρόνια θητείας (αφορά αυτούς που εξελέγησαν μετά το 2009), ενώ για όσους εξελέγησαν πρώτη φορά πριν από το 2009 η κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης απαιτεί μόλις 4 χρόνια βουλευτικής θητείας. Επιπλέον, οι στρατιωτικοί συνήθως συνταξιοδοτούνται σε πολύ μικρή ηλικία και λόγω των μισθολογικών προαγωγών διεκδικούν στο Μισθοδικείο υψηλότερες συντάξεις.
-Όσο για την περιβόητη αρθρογραφία που «ξαναζωντάνεψε»
τον τελευταίο καιρό, περί των εκατοντάδων μισθολογικών βαθμών του Στρατηγού (και κατ αντιστοιχία των υπολοίπων μισθολογικών βαθμών των στελεχών των Ε.Δ. ), με τον οποίο πληρώνονται υψηλόβαθμοι Στρατιωτικοί, , να υπενθυμίσουμε πως το συγκεκριμένο μισθολογικό βαθμό, μπορούν να αποκτήσουν μόνο οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και υπό προϋποθέσεις χρονικής διάρκειας παραμονής στον ανώτατο διοικητικό βαθμό (για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ας μην γίνεται λόγος καθόσον ο εν λόγω βαθμός εξαγοράζεται αδρά).
Παρόμοιο καθεστώς δηλαδή όπως ισχύει για όλους τους βαθμούς κατ αντιστοιχία και στο μισθολόγιο του Δημοσίου Τομέα, όπου στελέχη ΠΕ,ΔΕ,ΤΕ ΥΕ με τον προαπαιτούμενα έτη εργασίας , πληρώνονται με τον ανώτατο μισθολογικό βαθμό «Α», αφού έχουν εξαντλήσει τα έτη παραμονής στα μικρότερα μισθολογικά κλιμάκια (ΣΤ έως Β και από ΜΚ1 έως ΜΚ6 κ.ο.κ) 

Γιατί όλες οι απαιτήσεις του Μεσοπροθέσμου 2013-2016,για τους Στρατιωτικούς, έχουν και με το παραπάνω ικανοποιηθεί
Καταγράφουμε τα ήδη νομοθετημένα και ισχύοντα μέτρα, που καταρρίπτουν το σύνολο των αιτιάσεων, περί ανάγκης περαιτέρω περικοπών των συντάξεων, στους Στρατιωτικούς
-Για τα απαιτούμενα ποσά των ετών 2014-2016, που έχουν ήδη καλυφθεί από τις κρατήσεις του 2013, έχουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα
αναφερθεί ως ανωτέρω
-Σχετικά με τις οικονομίες κλίμακας που προσδοκά να επιτύχει το Μεσοπρόθεσμο και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση αναφορικά με τις μειώσεις των συνταξίμων αποδοχών των Στρατιωτικών, θα επιθυμούσαμε να σας υπενθυμίσουμε πως, ήδη με νομοθετήματα του παρελθόντος, οι συγκεκριμένοι στόχοι θα επιτευχθούν στο μέγιστο,,λαμβάνοντας υπόψιν πώς :
1) Με τον νόμο 3029/2002, το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης των στρατιωτικών (έτσι όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του ν.2084/92), μειώνεται 1% για κάθε έτος μετά την 1-1-2008, όπου πλέον το 80% του 2007, θα καταλήξει στο 70% το 2017 !!! Πρώτη μείωση.


2)Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης πριν την 31-12-2015 το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1-1-2013 και μετά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις.Αρα νέα μείωση των αναλογουσών συνταξίμων αποδοχών
3)Όσοι αποστρατευθούν μετά την 1-1-2015, ο υπολογισμός της συντάξεώς τους θα γίνει με βάση α) την βασική σύνταξη (το ύψος για το 2012 καθορίστηκε στα 360 €) που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και β) την αναλογική το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν υποβάλλει για τον χρόνο ασφάλισης που διανύεται από την 1-1-2011 και εφεξής. Ιδιαιτέρως, όσοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του δημοσίου έως την 31-12-2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 δικαιούνται αναλογικό τμήμα σύνταξης ως εξής:α) επιμέρους τμήμα που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο έως την 31-12-2010 καιβ) επιμέρους τμήμα με βάση τον χρόνο ασφάλισης από την 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης, με βάση τα καθοριζόμενα κάθε φορά ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών. Όπως και να χει και στις 2 περιπτώσεις, οι συντάξιμες αποδοχές θα υπολείπονται κατά πολύ, των αντιστοίχων έως την 31-12-2014.
4) Όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά μετά την 1-1-2011 υπάγονται υποχρεωτικά στον Κλάδο Κύριας σύνταξης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με ότι αυτό συνεπάγεται και
 5) Από 1-1-2015 και μετά, θα επέλθει ραγδαία μείωση -ελαχιστοποίηση των αποστρατειών/συνταξιοδότησης των στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α., με δεδομένο πως με την αλλαγή του ασφαλιστικού τους καθεστώτος, θα απαιτείται πλέον 40ετής συνταξιμη υπηρεσία (πραγματική+5 ετη πλασματικής εφόσον υφίσταται) και αυτό αναμένεται να ισχύσει τουλάχιστον έως το 2021, έτος που θα επέλθουν οι πρωτες αποστρατείες με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς.
- Σε όλα τα ανωτέρω δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός πως, το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει για τους Στρατιωτικούς (40 συνταξιμα έτη ή 60ο έτος της ηλικίας) είναι κατά πολύ πιο «άδικο/αυστηρό» ακόμα και από αυτό του δημόσιου τομέα, με δεδομένο πως δεν τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν κανένα επιπλέον έτος «πλασματικής» συντάξιμης υπηρεσίας, πέραν (εφόσον και εάν) των 5 προβλεπομένων σε μονάδες εκστρατείας (εφόσον και εάν πραγματοποιηθούν με μέγιστο αριθμό αναγνώρισης τα 5 ετη.