Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΕΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΠΡΟΣ ΠΟΑΣΥ 
Θ έ μ α :  « Χορήγηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου ».
 Σ χ ε τ : α)72175/13/1054719 από 14/7/2013 έγγραφο Διεύθυνσης 
                   Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.
                β) 302/2/18 από 1-7-2013 έγγραφο μας

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
  
   Σε συνέχεια της (β) σχετικής σας υποβάλλουμε την ανωτέρω (α) σχετική που αφορά την εν’ θέματι άδεια ανατροφής σύμφωνα με την οποία ελήφθη απόφαση από την φυσική μας ηγεσία, να υποβληθεί εκ’ νέου ερώτημα σχετικά με το θέμα, προς το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Δημ.Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη.
    
Είναι ,κατά την άποψη μας, προφανές ότι το Αρχηγείο προσπαθεί να καθυστερήσει με διάφορα νομικά «τεχνάσματα» τη χορήγηση ολόκληρης της άδειας ανατροφής εφόσον η σύζυγος του δικαιούχου έχει κάνει χρήση την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας έξι (6) μηνών προφανώς για εξοικονόμηση προσωπικού ,σε βάρος όμως των δικαιωμάτων πάρα πολλών συναδέλφων μας. 
                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ