Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΕΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ : ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΦ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ?

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: « Αποσπάσεις Ειδικών Φρουρών στον Έβρο ».
Σχετ : 6001/7/5509-ρλ από 18-7-2013 διαταγή ΑΕΑ /ΚΟΑΔ
   Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική   διατάχθηκε η άμεση αντικατάσταση των ειδικών φρουρών που είναι αποσπασμένοι στον Έβρο με άλλους Αστυνομικούς.
   Εφόσον λοιπόν απαγορεύεται η απόσπαση ειδικών φρουρών στον Έβρο γιατί έως τώρα Ε.Φ. ανασπαζόταν και μάλιστα δήλωναν παραμένοντες για  επιπλέον μήνες ,αίτημα το οποίο γινόταν αμέσως δεκτό από τη Διεύθυνση Προσωπικού ΑΕΑ;

Οι έως τώρα δεκάδες μετακινήσεις Ε.Φ. στον Έβρο, από διάφορες Αστυν. Διευθύνσεις,  οι οποίες έχουν στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ θα εκκαθαρισθούν κανονικά;
Τελικά το όλο ζήτημα είναι μόνο οικονομικό γιατί πως αλλιώς εξηγείται Ε.Φ. να μετακινούνται προσωρινά για ένα (1) μήνα αδαπάνως στις ΑΔ Έβρου;
Στην ΑΔ Λάρισας υπηρετούν περί τους τριάντα (30) Ε.Φ. οι οποίοι τις περισσότερες των περιπτώσεων δήλωναν  εθελοντικά την απόσπαση τους στον Έβρο εξυπηρετώντας την Υπηρεσία και τους συναδέλφους.
Επειδή θεωρούμε ότι οι Ε.Φ. εκτελούν τα καθήκοντα της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΑ, όπως το έχουν ήδη αποδείξει, επάξια αλλά και ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι άκαιρος αλλά και άδικος για τους υπόλοιπους συναδέλφους και επειδή για μας είναι όλοι μάχιμοι αστυνομικοί παρακαλούμε όπως επανεξετασθεί εκ μέρους σας η συμμετοχή Ειδικών Φρουρών στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ.
                                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ