Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Tέλος στα λόγια - Περικοπές δείχνει το πολυνομοσχέδιο

του Ανέστη ΤΣΟΥΡΑΚΑΚΗ
                                        Προέδρου ΣΥΣΜΕΔ
Τον τελευταίο καιρό, όπως τουλάχιστον διαβάσαμε στα δημοσιογραφικά blogs και στον έντυπο Τύπο, φέρεται να ειπώθηκε ότι περικοπές στους ενεργεία στρατιωτικούς δεν πρόκειται να γίνουν. Τα αιτούμενα χρήματα θα δοθούν από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Επίσημα, βέβαια, μέσα από κείμενα, κάτι πιο συγκεκριμένο μέχρι και σήμερα δεν είδαμε. Ωστόσο, σταυροκοπηθήκαμε και αναρωτηθήκαμε «λες να;», «ας περιμένουμε λίγο πριν κρίνουμε, έρχεται το πολυνομοσχέδιο». Μέρες αργότερα και πιο ψύχραιμα αρχίσαμε να ψάχνουμε. Έτσι:
1. Ανατρέχοντας στη δικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομικών κατεβάσαμε και διαβάσαμε τη σχετική εγκύκλιο με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου προς τα λοιπά Υπουργεία σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Στη σελίδα 2 αυτής αναγνώσαμε τα ανώτατα όρια δαπανών προϋπολογισμού 2014, τα οποία για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (γραμμή 6) είναι για μεν τον τακτικό προϋπολογισμό 2.373.427.000 ευρώ (έναντι 2.610.583.000 που ήταν για το έτος 2013, μειωμένα δηλαδή κατά 237.156.000 ευρώ), για δε τα εξοπλιστικά προγράμματα 583.000.000 ευρώ (έναντι των 750.000.000 ευρώ, μειωμένα δηλαδή κατά 167.000.000 ευρώ). Περαιτέρω στη σελίδα 3 αυτής και στο πεδίο 1.1 Αποδοχές προσωπικού αναγνώσαμε τα εξής: «Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ακριβής εκτίμηση των αποδοχών, λόγω των ανωτάτων ορίων δαπανών που τίθενται. Οι αποδοχές και οι συντάξεις αποτελούν μία από τις βασικότερες μείζονες κατηγορίες, αφενός μεν λόγω του σημαντικού ύψους των σχετικών δαπανών επί του συνόλου του προϋπολογισμού και αφετέρου δε λόγω της ανελαστικότητας που τις χαρακτηρίζει. Διευκρινίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό των δαπανών για αποδοχές προσωπικού τόσο για τις εκτιμήσεις του 2013
όσο και για τις προβλέψεις του 2014 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις των ν. 4024/2011 και 4093/2012».2. Ευθύς αμέσως ανατρέξαμε στο ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπου στη σελίδα 106 αυτού και στη γραμμή 3.3 με τίτλο «νέο μισθολόγιο στις ένοπλες δυνάμεις» αναγνώσαμε τον αριθμό 88 (αφορά τα 88.000.000 ευρώ που συμφωνήθηκε, δια υπογραφής, να δώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το μισθολογικό του κόστος).
Ουπς! Αναρωτηθήκαμε: «τελικά ποιος δουλεύει ποιον;», «δεν μπορεί, με το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να γίνει ανάκληση των ως άνω ψηφισθέντων, ας αναμένουμε». Δύσπιστοι; Όχι βέβαια. Θα έπρεπε; Αμέσως ανατρέξαμε στο κατατεθέν πολυνομοσχέδιο και διαβάσαμε όλες τις σελίδες του και τις μέχρι και σήμερα κατατεθείσες τροπολογίες. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ουδεμία διάταξη δεν αναφέρεται στα 88.000.000 ευρώ που πρέπει να δώσει το ΥΕΘΑ. «Μα τι γίνεται;» αναρωτιόμαστε. Πώς θα γίνει πράξη το φερόμενο «πάγωμα των περικοπών;». Με τι και πότε; Να περιμένουμε. Μα τι στο καλό να περιμένουμε και από ποιον; Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι: «Οι λέξεις πετούν, τα γραπτά μένουν - Verba volant, scripta manent». Μέχρι σήμερα το μόνο που είδαμε είναι δηλώσεις μέσω «διαρροών».