Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΕΑΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ: Τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης,  Υποστράτηγο κ. ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ Εμμανουήλ.
                        
ΚΟΙΝ: α)  Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξίαρχο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ.
                  
              β) Π.Ο.ΑΣ.Υ.             
  
κ. Γενικέ  
      όπως ήδη γνωρίζετε με την υπ’ αριθμ. 8004/21/2 από 15-03-2012 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 888 τεύχος Β΄΄ της 21-03-2012), καθιερώθηκε η διάθεση προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας για παροχή υπηρεσιών, κατόπιν αιτήματος, προς Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος.
 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης καθορίζονται οι περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων είναι η συνοδεία χρηματαποστολών, εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων υλών, η παροχή μέτρων τάξης – ασφάλειας και τροχαίας σε καλλιτεχνικές συναυλίες και εκδηλώσεις  κ.λ.π.
τα έσοδα από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο  ( άρθρο 5 παράγραφος 4 ανωτέρω απόφασης) και ποσοστό 4% εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς μη επιχορηγούμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ και αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
 Μέχρι σήμερα παρά του ότι οι διατάξεις της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης είναι σαφείς και συγκεκριμένες οι αστυνομικές Υπηρεσίες της Α.Δ. Ηρακλείου παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες ( συνοδεία χρηματαποστολών – μέτρα τάξης και τροχαίας σε εκδηλώσεις διάφορων συλλόγων κ.λ.π.) χωρίς να τηρείται η διαδικασία καταβολής ανταλλάγματος από τους αιτούντες την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
Σχετική είναι και η με αριθμό πρωτοκόλλου 72334/13/1042757 από 11-07-2013 διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. / ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 1ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΔΑΠΑΝΩΝ.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός μεν να χάνονται έσοδα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ και αφετέρου το μεν προσωπικό να διατίθεται, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων, διαταράσσοντας την ομαλή ροή της υπηρεσίας ( μη χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων – υπέρβαση ωραρίου εργασίας και αδυναμίας λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών να αφαιρεθούν οι παραπάνω ώρες εργασίας ), τα δε οχήματα  (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) που διατίθεται σε τέτοιες να καταπονούνται και να υπόκεινται ζημιές ( συνοδεία ποδηλατικών αγώνων – αγώνων δρόμου μεγάλων αποστάσεων κ.λ.π.).
 Την 07-08-2013 το Πολιτιστικό Σωματείο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση σε σημεία του επαρχιακού δικτύου ( οδοί δευτερεύοντες ή παράλληλοι του ΒΟΑΚ) ταυτόχρονα και στους τέσσερεις νομούς της Κρήτης στην οποία θα απασχοληθούν ικανός αριθμός αστυνομικών και μέσω της ΕΛ.ΑΣ. Επειδή είναι καθήκον μας, ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας παρακαλούμε γνωρίστε μας εάν κατά την άποψη σας, η συγκεκριμένη εκδήλωση  εμπίπτει στις διατάξεις της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης και τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να μην επαναληφτούν φαινόμενα που στερούν έσοδα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία μας.
 Με εκτίμηση
                                      Για το Δ.Σ της  Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων  Ηρακλείου                                                
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
               
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ                                          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΗΦΑΚΗΣ