Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με το παρακατω σημείωμα εισήχθηκε σήμερα 24. 7. 2013 στην δημόσια διαβούλευση  http://www.opengov.gr/yptp/?p=960 
το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και μέχρι την 5 Αυγουστου 2013. 
Χρεος όλων να συμμετέχουμε καταθέτωντας τις προτάσεις μας , τι ςσκέψεις μας. 
" Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική πρωτοβουλία για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», η οποία θα αποτελέσει ιδιαίτερο μέρος του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», η δημόσια διαβούλευση για το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
Στόχος της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η αναδιοργάνωση του δομικού σχήματος και του λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καταστεί αυτή πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως και τη Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013. Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.


Νίκος Δένδιας
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη