Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Εξυπηρέτηση προσώπων για λόγους δημόσιου συμφέροντος με έκπτωση στους εκάστοτε ισχύοντες ναύλους σε όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία

Αθήνα 19 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 503/5/2β
Προς: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Μιλτιάδη ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
3) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α
Αντιστράτηγο κ. Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
4) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής
Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Εξυπηρέτηση προσώπων για λόγους δημόσιου συμφέροντος με έκπτωση
στους εκάστοτε ισχύοντες ναύλους σε όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία»
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Θέλουμε να σας μεταφέρουμε την αγανάκτηση που έχει προκληθεί σε όλους τους αστυνομικούς της Χώρας από την υπ’ αριθ. 3324.1/01/13 από 15/07/2013 απόφαση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου με την οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη μερική έκπτωση, οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία όταν αυτοί ταξιδεύουν με πλοία. Σε προηγούμενο χρόνο είχε εκδοθεί η υπ’ αριθ. 3324/1/15/03 από 03-04-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ Β-438) που το προέβλεπε και παρά αυτής της πρόβλεψης, σπάνια αυτό εφαρμόζονταν από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Γι’ αυτό και από πλευράς μας υπήρξε παρέμβαση με το υπ’ αριθ. 503/5/2 από 24/04/2013 έγγραφό μας (επισυνάπτεται), χωρίς μέχρι σήμερα να τύχουμε σχετικής ενημέρωσης.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε ως ένστολοι πολίτες με περικοπές στις αποδοχές μας της τάξης του 40 %, είναι επιβεβλημένη η από μέρους σας διόρθωση της προαναφερόμενης απόφασης προκειμένου να συμπεριληφθούν σ’ αυτή και οι Αστυνομικοί, διασφαλίζοντας έτσι την έκπτωση κατά τις μετακινήσεις τους ακτοπλοϊκώς στην τιμή των εισιτηρίων κατά 50 %.