Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Επιστολή- καταγγελία για καλπονοθεία στις εκλογές της ένωσης Αθηνών στο bloko.gr!!!

Η παρακάτω ανώνυμη επιστολή δημοσισεύεται σήμερα στο site bloko.gr με την οποία καταγγέλονται παρατυπίες στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία της Ενωσης Αθηνών και ζητεί απο τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ να παρέμβει. Η καταγγελία κατά την άποψη μας πρέπει να εξεταστεί άμεσα στο προσεχές ΔΣ της ΠΟΑΣΥ.
 
Αθήνα, 04/07/13

Προς κ. Φωτόπουλο Χρήστο
Πρόεδρο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κοιν.: α) Εισαγγελία Αθηνών
β) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
                                                          γ) Π.Ο.ΑΞΙ.Α
Κύριε Πρόεδρε,

Όπως καλά γνωρίζετε την 18-05-2013 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της μετονομαζόμενης Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής σε Αθηνών, ύστερα από την εφαρμογή του Ν3938/2011 και αναφέρουμε τα εξής:
1) Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης βεβαιώνει ότι από το Μητρώο μελών προκύπτουν εγγεγραμμένα “8013” μέλη (στοιχ.1 επισυνάπτεται). Μετά την διαπίστωση απαρτίας έγινε ψηφοφορία για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και ορίστηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Οργάνων της Ένωσης, την 28.29.30 – 05-2013.
2) Από το Πρακτικό Αρχαιρεσιών προκύπτει ότι το διάστημα μεταξύ 18-05 έως 28-05 τα μέλη αυξήθηκαν και έγιναν 8505!!! (στοιχ. 2 επισυνάπτεται).
3) Από τις καταστάσεις ψηφισάντων προκύπτει ότι μέλη που στη Γενική Συνέλευση δεν συμμετείχαν, - εφόσον δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών – συμμετείχαν στις Αρχαιρεσίες της 28, 29, 30-05-2013.
Ενδεικτικά αναφέρουμε από ένα πρόχειρο έλεγχο των καταστάσεων ψηφισάντων τα ακόλουθα:
α) Ο με αύξων αριθμό 334 εκλογέας είναι μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.ΑΞΙ.Α!!! Κατέχοντας μάλιστα το αξίωμα του ταμία. (Αναμένουμε τις ενέργειες και το σχόλιο του Προέδρου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α και Διοικητή Ασφάλειας Αττικής).
β) Οι με αύξοντα αριθμό 1, 27, 40, 71, 115, 123, 125, 138, 181, 193, 223, 229, 232, 243, 244, 250, 253, 261, 262, 293, 312, 315, 344, 345, 351, 383, 424, 450, 467, 491, 498, 500, 514, 521, 524, 527, 529, 536, 556, 557,583, 589, 604, 616, 627, έλαβαν μέρος στις Αρχαιρεσίες και δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Ένωσης όταν πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση δηλαδή 46 άτομα μέχρι τον αύξοντα αριθμό 635 της κατάστασης ψηφισάντων της ΓΑΔΑ που ελέγξαμε.       
Λόγω έλλειψης χρόνου και υπηρεσιακών υποχρεώσεων, καθώς δύο εξ υμών έχουν μεταβεί στην επιχείρηση “ανταρτοπόλεμος” , δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε τον έλεγχο. Πληροφορίες και σχόλια που ακούμε λένε ότι πολλοί από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελών της Ένωσης μετά τη Γενική Συνέλευση υπηρετούν σε άλλες Δ/νσεις όπως π.χ Δ/νση Πειραιά.
Κύριε Πρόεδρε,
Eπειδή η Π.Ο.ΑΣ.Υ είναι θεματοφύλακας της νομιμότητας και των αξιών του Συνδικαλιστικού Κινήματος των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία αλλά και επειδή τα ανωτέρω είναι ποινικά κολάσιμες πράξεις, ερευνήστε την υπόθεση έως την τελευταία της πτυχή, ελέγξετε όλη την κατάσταση ψηφισάντων αφενός και αφετέρου, δείξτε το ανάλογο βάρος με τις αποφάσεις σας, όπως έχετε πράξει στο παρελθόν για αντίστοιχα ζητήματα.
Σημείωση:
1) Η τελευταία Συνεδρίαση του Δ.Σ της απερχόμενης Διοίκησης όριζε ότι οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη της Ένωσης είναι όσα είναι εγγεγραμμένα έως της 17-05-2013.
2) Για έντεκα ψήφους κρίθηκε η πρωτιά.
3) Στην παρούσα φάση δεν θέλουμε να γνωστοποιήσουμε τα ονόματά μας διότι :
α) Υπηρετούμε σε νευραλγικές Υπηρεσίες και
β) Έχουμε την πεποίθηση ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ στην οποία είστε Πρόεδρος θα πράξει τα δέοντα.
.