Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Οδηγίες από την ένωση Αλεξανδρούπολης για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Οδηγίες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2012.
Συνάδελφοι , μετά από ερωτήματα μελών σχετικά με τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων σας παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις:
Πίνακας 4 - κωδικός 301 : Προσθέτουμε το καθαρό ποσό από τη βασική βεβαίωση αποδοχών έτους 2012 και το φορολογητέο ποσό από την εκλογική αποζημίωση και στη συνέχεια αφαιρούμε το ποσό με τις αναδρομικές μειώσεις που προκύπτει από την τελευταία βεβαίωση που μας έχει αποσταλεί . Το τελικό αποτέλεσμα το αναγράφουμε στον κωδικό 301.
Πίνακας 8 – κωδικός 313 : Πολλαπλασιάζουμε το φορολογητέο ποσό της εκλογικής αποζημίωσης επί (Χ) 0,20 και το αποτέλεσμα που προκύπτει το προσθέτουμε στον αναλογούντα φόρο της βασικής βεβαίωσης αποδοχών έτους 2012 . Το τελικό αποτέλεσμα το αναγράφουμε στον κωδικό 313.
Πίνακας 8 – κωδικός 315 : Προσθέτουμε τον παρακρατηθέντα φόρο από τη βασική βεβαίωση αποδοχών και τον παρακρατηθέντα φόρο της εκλογικής αποζημίωσης , και το τελικό αποτέλεσμα το αναγράφουμε στον κωδικό 315.
Το ποσό της εισφορά αλληλεγγύης το αναγράφουμε στον κωδικό 333. 
Επιμέλεια : ΑΙΒΑΖΗΣ Παναγιώτης ,
Ειδικός Γραμμ. Οργανωτικού-Πολιτισμού
Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης .