Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Μπορούν ή όχι να διαδηλώνουν με στολή οι ένστολοι;

Διαβάστε τρεις γνωμοδοτήσεις για το δικαίωμα στη στολή ως διαδηλωτών αστυνομικών.
1. Γνωμοδότηση Βλαχόπουλου Σπύρου Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος.
2. Γνωμοδότηση Ματθαίου Ανδρέα Διδάκτορος Νομικής – Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
3. Γνωμοδότηση Ρέμελη Κωνσταντίνου Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ

poasy.gr - PoliceNet