Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ !!!!!

Στα αζήτητα παραμένει το εστιατόριο και ο κινηματογράφος του κτίριου της πρώην Σχολής Αξιωματικών στην Μεσογείων , χρόνια μετά την μετεγκατάσταση στους Θρακομακεδόνες. 
Ένας έτοιμος χώρος που θα μπορούσε σύντομα και με πολύ μικρό κόστος να γίνει Λέσχη για καλύψει τις ανάγκες εστιάσης του προσωπικού παραμένει αναξιοποιήτος.
 Μετά την ομολογουμένος αξιόλογη προσπάθεια να λειτουργήσει εκ νέου σύγχρονο κυλικείο στον ίδιο χώρο πιστεύουμε οτι ήρθε ο χρόνος να δρομολογηθεί και η λειτουργία του εστιατορίου άμεσα. 
Τα συνδικάτα οφείλουν να αναλάβουν δράση προκειμένου να επιτυχυνθούν οι διαδικασίες. 
askapoasy.blogspot.com