Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ... ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια φαίνεται ότι θα μείνουν οι συνάδελφοί μας στην Αθήνα καθώς το άνοιγμα των θέσεων στις Διευθύνσεις επιθυμίας τους κάθε χρόνο μειώνεται με γεωμετρική πρόοδο. Πρωτοφανές ήταν φέτος η επιθυμία για μετακίνηση συναδέλφων από τις νησιωτικές περιοχές που ήταν μέχρι πρότινος περιζήτητες λόγω της συλλογής μεγαλύτερου αριθμού μορίων σε Υπηρεσίες της Αττικής. Παράλληλα, ο διάτρητος πλέον Κώδικας Μεταθέσεων με τα πολλά "παράθυρα" σκορπίζει την απογοήτευση στην πλειονότητα των έντιμων και ηθικών συναδέλφων που δεν χρησιμοποιούν πλάγιες οδούς και περιμένουν στωικά τη σειρά τους. Αυτό που έπρεπε να γίνει "χθες" ας γίνει επιτέλους "σήμερα" και με τέτοιο τρόπο που θα εμπεδώσει την αξιοπιστία του Κώδικα Μεταθέσεων, όπως την είχε παλαιότερα, σε όλους τους συναδέλφους. Τα Συνδικάτα όχι μόνο δεν πρέπει να χρονοτριβούν άλλο, αλλά να θέσουν ως πρώτη σε σειρά προτεραιότητας την βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων και να σύρουν την Ηγεσία να αποδεχτεί τις προτάσεις τους που θα έπρεπε ήδη να έχουν παρουσιάσει δημόσια.
Η Α.Σ.Κ.Α. έχει καταθέσει τις προτάσεις της για να κλείσουν όλα τα παράθυρα των εικονικών γάμων, των "περίεργων" ασθενειών, των παράξενων επιμελειών, μα κυρίως στον καθορισμό - θεσμοθέτηση ποσοστιαίας κατ' έτος κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων ανά Αστυνομική Διεύθυνση.