Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Ενος λεπτού σιγή

       Ενος λεπτού σιγή για τον πεσόντα Αστυνομικό στο βωμό του καθήκοντος 
Τετάρτη 18/6/2013 Συνεδριάση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης -
Εισήγηση Σ/Ν Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως».