Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Ο «Ηλιος» καίει τις συντάξεις

Μετά την «Εργάνη» που μετρά την απασχόληση και την ανεργία κατά το δοκούν, ένα άλλο σύστημα on line μέτρησης, αυτή τη φορά των συντάξεων, με την ονομασία «Ηλιος», έρχεται να «κάψει» και τις συντάξεις, καθώς έδειξε ότι το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις κυμαίνεται στα 907,65 ευρώ για το 85% των συνταξιούχων. Το συγκεκριμένο στοιχείο καταρρίπτει τον μέχρι σήμερα «μύθο» ότι η πλειονότητα των συντάξεων (55%) κινείται στα κατώτατα όρια του ΙΚΑ (485 ευρώ) και άλλο ένα 10% λαμβάνει 360 ευρώ από τον ΟΓΑ και άρα, όπως υποστηρίζουν στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω περικοπή των συντάξεων αυτών στο μέλλον, σε σχέση με την κατάσταση των Ταμείων.Τι έδειξε ο «Ηλιος», που παρουσίασε χθες ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης; Οτι τον Ιούνιο η μέση σύνταξη γήρατος (κύρια και επικουρική) κυμάνθηκε στα 907,65 ευρώ για την πλειονότητα των συνταξιούχων, ενώ ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι (το 1/4) λαμβάνουν σύνταξη κ.ά. ώς 500 ευρώ.Τον Ιούνιο του 2013 πληρώθηκαν συνολικά 4.407.288 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.884.347 ήταν κύριες και 1.517.411 επικουρικές. Η αναλογία είναι περίπου 2:1, δηλαδή σε κάθε κύρια αντιστοιχεί 0,53 επικουρική.Αναλύοντας τα δεδομένα των συντάξεων σε κλίμακες με κριτήριο το ποσό της σύνταξης, προκύπτει ότι η πλειονότητα των κυρίων και επικουρικών συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 0 - 500 και 500 - 1.000 ευρώ. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 29%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.Στα 694,56 ευρώ διαμορφώνεται πλέον η μέση κύρια σύνταξη, που χορηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία μετά και τις περικοπές που έχουν τεθεί σε ισχύ τα τελευταία χρόνια. Οσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, που καταβάλλονται σε 1,5 εκατομμύρια άτομα, κατά μέσον όρο διαμορφώνονται στα 178,48 ευρώ.Με βάση στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας:
* Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις λόγω θανάτου είναι 680,5 ευρώ (378.946 άτομα).
* Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις αναπηρίας είναι 611,31 ευρώ (224.611 άτομα).
* Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις 42.287 ανασφάλιστων υπερηλίκων (ΟΓΑ) είναι 361,94 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου ένα εκατομμύριο άτομα παίρνουν κύρια σύνταξη (γήρατος, λόγω θανάτου ή αναπηρίας) που δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Περίπου ένα εκατομμύριο άτομα εισπράττουν κύριες συντάξεις από 500 έως 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ λιγότεροι από 600.000 συνταξιούχοι παίρνουν από 1.000 έως 1.500 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία υπάρχουν 80.000 άτομα -στη συντριπτική πλειονότητα συνταξιούχοι λόγω γήρατος- που εισπράττουν πάνω από 1.500 ευρώ από τα ταμεία κύριας ασφάλισης. Ωστόσο, μετά τις περικοπές των τελευταίων ετών, δεν ξεπερνούν τους 740 οι συνταξιούχοι που διατηρούν ακόμα κύρια σύνταξη άνω των 2.500 ευρώ (στα ποσά αυτά δεν συνυπολογίζονται οι επικουρικές).
Το επικουρικό
Στο «μέτωπο» των επικουρικών ταμείων σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων παίρνει κάτω από 500 ευρώ το μήνα. Μόλις 10.000 συνταξιούχοι παίρνουν από τα επικουρικά ταμεία πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων 300 εισπράττουν από 1.000 έως 1.500 ευρώ (πρόκειται στη συντριπτική πλειονότητα για συνταξιούχους λόγω γήρατος). Τέλος, υπολογίζεται πως περίπου 12.000 άτομα παίρνουν τέσσερις συντάξεις από διαφορετικές πηγές (δηλαδή από ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου, στο οποίο όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη ενότητα αθροίζονται περισσότερες συντάξεις κατά κανόνα.
Οπως προκύπτει από την επεξεργασία του πεδίου του ταχυδρομικού κώδικα των δικαιούχων στα αρχεία των συντάξεων, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.692.036) και στην Κεντρική Μακεδονία (724.087). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 304.552 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 258.247. 
πηγή: Ελευθεροτυπία