Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Τα «λάθη» του ΔΝΤ πληρώνονται - Στα 9 δισ. το κόστος της αποτυχίας για την Ελλάδα

H ομολογία του ΔΝΤ για την παταγώδη αποτυχία του πρώτου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, στοίχισε περίπου 3 δισ. στην ελληνική οικονομία σε ετήσια βάση, ενώ σε βάθος τριετίας το κόστος της αποτυχίας άγγιξε τα 9 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα που δημοσιεύει η εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής», η αβελτηρία του πρώτου μνημονίου «ψαλίδισε» το ΑΕΠ κατά 1,63% και βύθισε την ελληνική οικονομία σε βαθιά ύφεση, αλλά υπέσκαψε και τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Η αποκαλυπτική μελέτη δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στην οικονομική επιθεώρηση «Applied Economic Letters», υπό τον τίτλο «Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα: Το κόστος ενός αποτυχημένου Προγράμματος Προσαρμογής». Την εργασία υπογράφουν οι ερευνητές του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών Τηλέμαχος Ευθυμιάδης και Σωτήρης Παπαϊωάννου και ο επιστημονικός συνεργάτης του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης, Παναγιώτης Τσίντζος. Οι τρεις οικονομολόγοι στηρίζονται στην ταυτότητα του ΑΕΠ, η οποία αποσυνθέτει το πραγματικό ΑΕΠ μιας χώρας, σε πέντε συστατικά στοιχεία. Την παραγωγικότητα της εργασίας, τις ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, το ποσοστό απασχόλησης, το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και το μέγεθος του πληθυσμού που βρίσκεται σε εργασιακή ηλικία.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους συγκρίνουν τους στόχους και τις προβλέψεις του πρώτου μνημονίου με τα πραγματικά αποτελέσματά του και καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση επηρέασε σημαντικά τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.
Ειδικότερα οι ερευνητές του ΚΕΠΕ και του ΔΠΘ συμπεραίνουν ότι η μεσοπρόθεσμη τάση μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο -3,84% το δεύτερο τρίμηνο του 2012, ενώ το ποσοστό αυτό θα περιοριζόταν στο -2,21% αν δεν είχε αποτύχει το πρώτο Πρόγραμμα Προσαρμογής.
Μάλιστα ο κ. Παπαϊωάννου σε άλλη πρόσφατη ανάλυσή του εκτιμά πως η μεσοπρόθεσμη τάση μεταβολής του ΑΕΠ θα παραμείνει αρνητική μέχρι και το 2015 και θα διαμορφωθεί στο -1,28% την περίοδο 2011-2015.