Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

ΕΑΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


                                                              Αγρίνιο,  5 Ιουνίου 2013Προς: Αστυνομικό Διευθυντή Ακαρνανίας, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα.
Θέμα:  « Χώροι φιλοξενίας – κράτησης και Νοσηλείας στο υπό κατασκευή νέο
              Νοσοκομείο Αγρινίου .»
Κοιν.: Διοικητή Νοσοκομείου Αγρινίου κ. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Λάμπρο.

          Κύριε Διευθυντά,
Για το αντικείμενο του θέματος, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν στο νέο Νοσοκομείο Αγρινίου έχουν προβλεφθεί χώροι για την ασφαλή φιλοξενία - κράτηση και νοσηλεία των τυχών κρατουμένων (Ανδρών – Γυναικών).
 Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι,  οι χώροι Φιλοξενίας – Κράτησης και νοσηλείας είναι απαραίτητο να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας για τους κρατουμένους αλλά και τους αστυνομικούς που θα κληθούν να εκτελέσουν υπηρεσία, καθώς και για το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό.
Παράλληλα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν με σχετικό σχέδιο – διαταγή όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις για τους αστυνομικούς, Ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να παρέχεται η αναγκαία φροντίδα και νοσηλεία και παράλληλα να αποτραπεί ενδεχόμενη έκνομη ενέργεια (απόσπαση κρατουμένου, ομηρία κ.λ.π.)  ή απόδραση κρατουμένου.
Κύριε Διευθυντά,
Επιθυμούμε το ταχύτερο δυνατόν επιτροπή της Αστυνομικής Διεύθυνσης με αρμόδιο της Διεύθυνσης Τεχνικών/Α.Ε.Α. να επισκεφθεί άμεσα το νέο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να εντοπιστούν και να κατασκευαστούν οι κατάλληλοι χώροι για τον ως άνω σκοπό, με δαπάνες της κατασκευάστριας εταιρείας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί για την επίτευξη του σκοπού.
Τέλος, η Ένωσή μας επιθυμεί άμεσα συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείο Αγρινίου.   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
- ο –
Πρόεδρος
- ο –
Γενικός Γραμματέας                   ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
                ΔΙΩΤΗΣ  Νικόλαος