Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

«Κύμα» αγωγών για τις μειώσεις συντάξεων στα ειδικά μισθολόγια

Όπως προκύπτει από έγγραφο του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή οι εφέσεις και αγωγές αφορούν στις μειώσεις που επιβλήθηκαν με το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για τις εφέσεις και ενστάσεις που εκκρεμούν, λόγω της μείωσης των συντάξεων των ειδικών μισθολογίων και της αναδρομικής εφαρμογής τους που επιβλήθηκαν με το Ν. 4093/2012.
Όπως ειδικότερα ενημερώνεται η Βουλή με το έγγραφο του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, «κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 11.06.2013 έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1.887 εφέσεις και αγωγές και στη Γραμματεία του ΙΙΙ Τμήματος 3.947 εφέσεις μια αγωγές, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν θέματα περικοπών συντάξεων του Ν. 4093/2012». Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων, ενδεχομένως, θα πραγματοποιηθεί κατά το νέο δικαστικό έτος με την εφαρμογή των διατάξεων περί πρότυπης δίκης.
πηγή bloko.gr