Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΠΟΑΣΥ-ΠΟΑΞΙΑ: ΕΚΔΟΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ύστερα από την παρέμβαση των Ομοσπονδιών μας προς το Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Φορολογίας, αναφορικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών του έτους 2012 για φορολογική χρήση που εκδόθηκαν από την Διαχείριση Χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ. και στις οποίες είχε συμπεριληφθεί και η αναδρομική μείωση που είχαμε υποστεί από 1/8/2012, όπως πληροφορηθήκαμε από την προαναφερόμενη Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ12Α-1092217 ΕΞ 2013 από 5/6/2013, διευκρινιστική εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία:
Για όσους συναδέλφους έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναδρομική παρακράτηση θα πρέπει να εκδοθεί σχετική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ποσόν των συνολικών αναδρομικών κρατήσεων από 1/8 μέχρι 31/12/2012 το οποίο και θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα που θα δηλωθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η οποία ως γνωστόν αν δεν δοθεί παράταση θα πρέπει να
υποβληθεί μέχρι 30/6/2013. Παράλληλα για όσους δεν έχει περατωθεί η αναδρομική παρακράτηση η
αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί αμέσως μετά το τέλος των αντίστοιχων μηνιαίων παρακρατήσεων και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί συμπληρωματική. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Μετά την εξέλιξη αυτή αποδείχτηκε περίτρανα το πόσο ορθή και σημαντική ήταν η παρέμβασή μας για την διόρθωση ενός λάθους που διαφορετικά θα επέφερε σημαντική φορολογική επιβάρυνση σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων μας. Αναμένουμε ότι θα εκδοθεί σύντομα αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος από
την Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων μας.