Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Επίσκεψη στο Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας

Συνάδελφοι,
   Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας με σκοπό να διαπιστώσει τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων.
   Από πλευράς του Προεδρείου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πίστη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τον χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, την
έκδοση της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους του αστυνομικού καταστήματος. Άλλωστε, όταν εξασφαλιστούν όλα αυτά, οι Αστυνομικοί θα είναι σε θέση να επιτελούν το έργο τους αναπόσπαστοι, με σωματική και ψυχική ακμαιότητα. Ο Διοικητής του Α.Τ., Αστυνόμος Α΄ κ. Νικόλαος ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ, μας διαβεβαίωσε ότι θα χορηγηθούν σταδιακά όλες οι οφειλόμενες αναπαύσεις στο προσωπικό, ενώ άμεσα θα ανακοινώνεται η υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση, βάσει του Π.Δ. 173/2013.
   Ωστόσο, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η Ένωση μετά τις συντονισμένες επισκέψεις της σε διάφορες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ., κατάφερε με τις δέουσες ενέργειές της να εκδίδεται αδιάπαυστα η εβδομαδιαία υπηρεσία. Γεγονός το οποίο αδιαλείπτως ελέγχεται από το Προεδρείο, καθώς δεν αρκούμαστε στην παροδικότητα του φαινομένου, που ενδεχομένως θα ατονήσει χωρίς την διαρκή συνδικαλιστική μας ώθηση. Σημαντική προτεραιότητά μας είναι η έκδοση της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση να γίνει καθεστώς, όπως οφείλει άλλωστε βάσει Νόμων, και να μην χρειάζονται δεκανίκια και καταγγελίες από μέρους μας για την πιστή εφαρμογή και καθιέρωσή της.
   Όλα τα παραπάνω διατυπώσαμε και στον Διευθυντή της Β΄ Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Α/Υ κ. Χρήστο ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ, ο οποίος παρευρέθηκε στην συνάντηση και απάντησε θετικά στο αίτημά μας για προσωπική του παρέμβαση, ώστε όλοι οι Διοικητές στην Β΄ Υποδιεύθυνση να λάβουν τις δέουσες εντολές για την άμεση εναρμόνισή τους με τα διατασσόμενα στο Π.Δ. 173/2013.
   Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναμένει την τήρηση των δεσμεύσεων που έλαβε, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει τις επισκέψεις της στις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ, και θα επανέλθει σε περίπτωση που συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα καταστρατηγήσεις του χρόνου εργασίας εις βάρος των συναδέλφων.