Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΤ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενσωματωμένη εικόνα 1Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στα Α.Τ. Επανομής - Α.Τ. Μηχανιώνας - Α.Τ. Θερμαϊκού, με σκοπό να διαπιστώσει και να τροχοπεδήσει τις παρατυπίες που καθημερινά λαμβάνουν χώρα και ταλαιπωρούν τους συναδέλφους. Τα κυριότερα προβλήματα που μας αναφέρθηκαν αφορούν
πρωτίστως τον τρόπο διάθεσης των Αστυνομικών σε υπηρεσία και τα αυξημένα μέτρα τάξης στο κέντρο της
πόλης που αναγκάζουν τους συναδέλφους να διανύουν μεγάλες αποστάσεις από την έδρα
της Υπηρεσίας τους, με ιδιωτικά οχήματα. Βεβαίως, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι στα
Α.Τ. Μηχανιώνας και Θερμαϊκού οι διοικούντες προσπαθούν εμπράκτως για την
εφαρμογή των διατασσόμενων που αφορούν το Π.Δ. 394/2001 και εν μέρει το
επιτυγχάνουν. Στον αντίποδα όμως βρίσκεται το Α.Τ. Επανομής όπου η ανακοίνωση της
εβδομαδιαίας υπηρεσίας βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά. Βεβαίως, μετά από την παρέμβασή
μας η υπηρεσία εκδόθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 173/2013 σε εβδομαδιαία βάση, και από
μέρους μας θα ελέγχεται περιοδικά η μη διακοπή της.
Άλλωστε, η Ένωσή μας πέραν των επισκέψεων της εξακριβώνει καθημερινά εάν οι
Διοικητές μένουν πιστοί στις δεσμεύσεις τους για την εβδομαδιαία υπηρεσία και τον
χρόνο εργασίας των συναδέλφων. Ιδιαιτέρως ικανοποιητικό και ελπιδοφόρο είναι ότι σε
όλες τις Υπηρεσίες που το τελευταίο χρονικό διάστημα επισκεφθήκαμε η εβδομαδιαία
υπηρεσία συνεχίζει να εκδίδεται αδιαλείπτως, ενώ προσπάθεια γίνεται να χορηγηθούν και
οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις.
Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που το Προεδρείο της Ένωσης μας
προτίθεται όχι μόνο να συνεχίσει αλλά να εντείνει την συχνότητα των επισκέψεων του. Ο
αγώνας μας θα συνεχίζεται με υψηλό το αίσθημα ευθύνης έως ότου παρασχεθούν σε
κάθε συνάδελφο πλήρως τα νόμιμα εργασιακά του δικαιώματα.