Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Το Σάββατο 26 Απριλίου 2014 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας