Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ -ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ15-04-2014

                                                                          ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς:    - τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Υφαρπαγή των πόρων του ταμείου της Π.Ο.Α.Σ.Υ..


Η Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα Ξουλίδου, καταθέτει αναφορά την αριθμ. πρωτ. 506/1/28α  επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων(Π.Ο.Α.Σ.Υ. ).

Σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με τον Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού εις βάρος του ταμείου της Π.Ο.Α.Σ.Υ..

Δεδομένου των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ήδη το εν λόγω ταμείο, παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου επιλυθεί το προαναφερθέν ζήτημα.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Π.Ο.Α.Σ.Υ..
                                                                                                      

 Η καταθέτουσα Βουλευτής

                                                                                                                Σταυρούλα Ξουλίδου