Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Μήπως τελικά απαιτείται και αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος;

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λεωνίδα ΚΑΡΥΠΙΔΗ  Μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ
Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
Α Ν Α Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Η……………….ΕΛ.ΑΣ.
 Μήπως τελικά απαιτείται και αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος ;
 Πριν από 14 και μήνες σχεδιάστηκε  και γνωστοποιήθηκε,  το  σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση της Αστυνομίας ,  το οποίο  προέβλεπε μεταξύ των άλλων, τα εξής:

-            Την κατάργηση 6.700 κενών οργανικών θέσεων,  μόνο για το βαθμό του Αστυφύλακα (Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες) και αφορά το σύνολο σχεδόν  των κενών οργανικών θέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
-            Την κατάργηση των Αστυνομικών Διευθύνσεων και την ίδρυση σε επίπεδο Γενικής ανεξάρτητων  Αστυνομικών Διευθύνσεων,  Ασφαλείας,  Τάξης  & Τροχαίας  και Αλλοδαπών  με έδρα την έδρα της περιφέρειας.
-   Την πρόθεση του Υπουργείου για μείωση των υπηρεσιών της Αστυνομίας. Στην  παρουσίαση του σχεδίου νόμου παρουσιάσθηκε  μείωση των δομών τις Αστυνομίας κατά  40% .
Κατά την επίσημη παρουσίαση του σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση,  ο κ. Υπουργός  δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν: ένα  Π.Δ. για την ορθολογική ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού με προσοντολόγιο, πιστοποίηση δεξιοτήτων και καθηκοντολόγιο  του ένστολου και του πολιτικού προσωπικού, ένα Π.Δ. για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών σε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ επίπεδο και  ένα Π.Δ. για την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις μεταθέσεις του Αστυνομικού προσωπικού  ενώ παλαιότερα είχε αναφερθεί και σε ανακατανομή του προσωπικού όπου θα χρειαστεί  .
Η  αναδιάρθρωση  προχωράει ……… και  από την αρχή,  όταν  «δόθηκε εμπιστευτικά» στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., το σχέδιο νόμου δεν ασχολήθηκαν συνδικαλιστικά,   ασχολήθηκαν  όμως σκόπιμα 10 μήνες  με την   εβδομαδιαία έκδοση υπηρεσίας !!!.
Το  σχέδιο νόμου  κατατέθηκε  στην Βουλή . Ψηφίστηκε στο σύνολο του, με τις όποιες αλλαγές ενώ τα επιμέρους θέματα θα λυθούν  με Π.Δ. στο επόμενο κοντινό διάστημα.
Σήμερα  η Π.Ο.ΑΣ.Υ.  ζητάει να συμμετέχει στις επιτροπές του Υπουργείου για τα Π.Δ. που έχουν δρομολογηθεί  και συμπληρώνουν την επικείμενη αναδιάρθρωση .
Τελικά τι θέλουμε;
Να παραμείνουμε  συνδικαλιστές ή θέλουμε  να συνδιοικούμε ; ή και τα δύο;
 Ερωτήματα που τέθηκαν τόσο  στο Δ.Σ.,  αλλά και στo Γ.Σ. της ΠΟΑΣΥ και   απαιτούν  απαντήσεις και διευκρινήσεις! Αλλά  πέραν του ΔΣ και τoυ  ΓΣ δεν προχωράνε.
-Πότε θα γνωρίζουμε τις θέσεις της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας,  για το νέο οργανόγραμμα των υπό σύσταση   Αστυνομικών Διευθύνσεων  Ασφάλειας,  Αστυνομίας Τάξης  Τροχαίας  και  Αλλοδαπών,   καθώς  και των Διευθύνσεων που θα λειτουργούν σε επίπεδο μόνο   Αττικής  και Θεσσαλονίκης .
- Πως θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός των  Αστυνομικών  υπαλλήλων και  με τι κριτήρια;
- Τι θα γίνει με τις προσωρινές μετακινήσεις, διαθέσεις και αποσπάσεις Αστυνομικών από διαφορετικές υπηρεσίες ;
- Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις μεταθέσεις των  Αστυνομικών, μεταξύ των νέων Διευθύνσεων σε επίπεδο περιφέρειας  και με ποια  κριτήρια;
- Με την κατάργηση των 6.700 κενών οργανικών θέσεων στο βαθμού του Αστυφύλακα,  δεν μπορεί να υφίσταται ο ισχύον κώδικας μεταθέσεων. Γιατί απλά  δεν θα υπάρχουν κενά και  το μόνο σίγουρο είναι ότι η πλειοψηφία των  νέων  συνάδελφων, που υπηρετούν εκτός του τόπου συμφερόντων τους,  δεν θα πάνε ποτέ στον τόπο  τους .
Άρα, ένας νέος κώδικας μεταθέσεων,  είναι η άμεση προτεραιότητα  του υπουργείου. Εμείς οι συνδικαλιστές όμως τι κάνουμε; απλά συζητήσαμε  το θέμα και  περιμένουμε το νέο κώδικα μεταθέσεων ;
- Με την  ίδρυση των νέων Περιφερειακών  Αστυνομικών Διευθύνσεων  Ασφάλειας , Τάξης & Τροχαίας  και Αλλοδαπών,  ο περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής θα μπορεί  να μετακινεί  ελεύθερα το προσωπικό του, προς ενίσχυση υπηρεσιών  που υπάγονται στην δικαιοδοσία του, για εκτέλεση υπηρεσίας αυθημερόν (και με εβδομαδιαίο προγραμματισμό)  με επιστροφή, σε επίπεδο πλέον  νέας Περιφερειακή Διεύθυνσης   Τάξης –Τροχαίας , Ασφαλείας  ή Αλλοδαπών  ;
Ένταξη στην Αστυνομία 1530 πρώην δημοτικών Αστυνομικών, ως προσωπικό ιδιαίτερης κατηγορίας, οι οποίοι δεν θα καταλαμβάνουν θέση  Αστυφύλακα, που συνδικαλιστικά ζητάμε την ένταξη τους, ως πολιτικό προσωπικό;;;  
Άρα, συνδικαλιστικά  ζητάμε  και την πλήρη ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας ,  από τα κατά τόπους Αστυνομικά τμήματα ;
Αλήθεια, εμείς οι συνδικαλιστές αναρωτηθήκαμε; αυτό το προσωπικό ιδιαίτερης κατηγορίας τι στολή θα φέρει; που θα στεγάζεται; ποιός θα ασκεί «διοίκηση» στο ιδιαίτερο αυτό  προσωπικό; ποιά τα ωράρια εργασίας του ; θα κλείνουν ώρα 15.00 μμ ως δημόσια υπηρεσία ;   θα εργάζονται πενθήμερα και νυχτερινά; θα πληρώνονται από τους αντίστοιχους κωδικούς  του Αστυνομικού προσωπικού; Ή  μετά από 4-5 μήνες θα έχουμε άλλους 1530  νέους Αστυφύλακες ;

Χρόνια πολλά καλή Ανάσταση
Κοζάνη 19-4-2014