Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ Διευκρινίσεις για τις βεβαιώσεις αποδοχών του 2013

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο     Δ Ε Λ Τ Ι Ο
σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2013

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 1543Α/14/617931 από 14-04-2014 έγγραφο της Διαχείρισης Χρηματικού, διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος καθώς και ηέκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, δεν εμπίπτουν στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν τον δικαιούχο και συνεπώς ΔΕΝ εκπίπτουν από το ακαθάριστο ποσό του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού.
Επισημαίνεται ακόμη στην ίδια διαταγή, πως στα ποσά που βεβαιώνονται για το οικονομικό έτος 2013, έχουν συμπεριληφθεί επιπρόσθετα τα αρνητικά ποσά των συμπληρωματικών βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2012, προς φορολόγησή τους στο οικονομικό έτος 2013.

Τα ανωτέρω επισημαίνονται μετά από πλήθος ερωτημάτων σχετικά με το θέμα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠρόεδροςΟ Γ. Γραμματέας
ΧΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡ