Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Αναφορά προς τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 Θέμα: «Καταστρατήγηση ωραρίου εργασίας»
 Οι βουλευτές Ηρακλείου Μαρία Διακάκη και Μιχάλης Κριτσωτάκης, καταθέτουν Αναφορά την Επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ν. Ηρακλείου με την οποία επισημαίνουν πως «το Δ.Σ. της
Ένωσης μας γίνεται αποδέκτης καταγγελιών μελών της για καταστρατήγηση κάθε νόμου, διάταξης, διαταγής ως προς το ωράριο εργασίας και την ασκούμενη κακοδιοίκηση και άνιση αντιμετώπιση του προσωπικού από τους Διοικητές των Υπηρεσιών με την ανοχή και την παρότρυνση της ηγεσίας της Α.Δ. Ηρακλείου», τονίζουν ότι «παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις μας και διαμαρτυρίες μας ζητώντας την εφαρμογή των νομίμων και τον σεβασμό απέναντι στον εργαζόμενο οικογενειάρχη Αστυνομικό, τίποτα δεν έγινε» και υπογραμμίζουν ότι «εύλογα αναρωτιόμαστε πως η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου επιτρέπει τέτοιες ενέργειες, εκτός αν όλα γίνονται με τις ευλογίες της».

Επισυνάπτεται η Επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.
Αθήνα, 27.03.2014

Οι καταθέτοντες βουλευτές
                                                          

Διακάκη  Μαρία


Κριτσωτάκης Μιχάλης