Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

" Εφαρμόστε επιτέλους την δικαστική απόφαση για τους ανθυπαστυνόμους", Επιστολή του Χρ. Συνδρεβέλη

  ΠΡΟΣ ΠΟΑΣΥ

"Κύριε πρόεδρε, κύριοι σύμβουλοι

Την 2-12-2013 κοινοποιήθηκε στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αλυσιτελής δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία ,η διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί στην προαγωγή μεγάλου αριθμού
ανθυπαστυνόμων, στο βαθμό του υπαστυνόμου αναδρομικά από το έτος 2011.

Παρ ότι έχει, παρελθει χρονικό διάστημα πέραν του τριμήνου ,μέχρι και σήμερα η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά κ ούτε η ομοσπονδία μας έχει ενημερωθεί σχετικά για τους λόγους καθυστέρησης  παρά το γεγονός, ότι σε παρελθόντα χρόνο έχει υποβάλλει  σχετικό ερώτημα.

Παρακαλώ όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας επανυποβαλλεται ερώτημα, που να σχετίζεται με τα ανωτέρω, στην νέα ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ αυτήν την φορά, προκειμένου ενημερωθούν οι συνάδελφοι μας, οι οποίοι εκτός της βαθμολογικής εξέλιξης τους στερούνται και της μισθολογικής και αμείβονται αναντιστοιχα με τα όσα ορίζονται από την  εν λογω δικαστική απόφαση."

Με εκτίμηση
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ