Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

‹‹Επισημάνσεις για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 500€››

Κύριε Αρχηγέ,
Με το συνημμένο υπ’ αριθμ. 500/3/46α από 15/4/2014 έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. διαβιβάσαμε το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. 7 από 12/4/2014 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Πέλλας που αναφέρεται σε περίπτωση διόρθωσης μισθοδοσίας όπου συνάδελφος εμφαίνεται ότι είναι δικαιούχος της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 500€ όχι με το εκκαθαριστικό
σημείωμα του Ιανουαρίου 2014, αλλά με την διαχειριστική αποκατάσταση στο ορθόν των αποδοχών του με αυτό του Μαρτίου 2014. Επειδή γίναμε κοινωνοί και άλλων παρομοίων περιστατικών (π.χ. με το επίδομα εξομάλυνσης λόγω διάζευξης κ.λ.π.) παρακαλούμε για την έκδοση εγκυκλίου από το Αρχηγείο προς τους αρμοδίους διαχειριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών ώστε να αποτραπεί και η παραμικρή παράλειψη, του δικαιώματος λήψης των 500€ λόγο γραφειοκρατίας - διαχειριστικής αποκατάστασης της μισθοδοσίας.
Εάν ευσταθεί άτυπη υπηρεσιακή επισήμανση ότι υφίσταται θέμα για πληθώρα
συναδέλφων και υφέρπων ζήτημα περί δικαστικής αποκατάστασης όσων θιγομένων
δεν καταστούν - ενώ είναι - δικαιούχοι, παρακαλούμε για την εγρήγορση των
αρμόδιων υπηρεσιών του σώματος ώστε να αποσοβηθούν τέτοια φαινόμενα.
Επίσης παρακαλούμε για την ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Α.Ε.Α. των δοκίμων συναδέλφων σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο λήψης της
ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης των 500€.
Προς: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις