Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Οδηγίες για τη φορολογική δήλωση: Τι πρέπει να προσέξετε

Στη διάθεση των φορολογούμενων τέθηκε το βιβλιαράκι οδηγιών για τη συμπλήρωση του Ε1 και όπως προκύπτει από τον πρόλογο που υπογράφει ο Χάρης Θεοχάρης, οι υπόχρεοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση τους ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφωνίες με τα στοιχεία των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, αφού εάν οι φορολογούμενοι τα συμπληρώσουν με επιφύλαξη, μπαίνουν αυτομάτως στη λίστα των ελέγχων.

Το βασικό τεχνικό χαρακτηριστικό των φετινών δηλώσεων είναι τα προσυμπληρωμένα πεδία για μισθούς και συντάξεις, ενώ επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά θα εφαρμοστούν όλες οι αλλαγές που έγιναν με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων:
  • καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες.
  • καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ.
  • στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων.
  • ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.
  • οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
Σημειώνεται ότι για δεύτερη χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης γιατί ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής, η καταβολή του φόρου σε τρείς δόσεις γίνεται στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές με ό, τι αυτό συνεπάγεται.