Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Θέμα: Οξυμμένα προβλήματα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα των αστυνομικών υπαλλήλων Ακαρνανίας.

Με βάση υπόμνημα το οποίο παραδόθηκε στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, αντιμετωπίζει σοβαρά και οξυμμένα προβλήματα στην υπηρεσία του και γενικότερα στη ζωή του. Ιδιαίτερα έχουν οξυνθεί τα προβλήματα που ακολουθούν:

·        Το πρόβλημα της αμοιβής νυχτερινής υπηρεσίας. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθεί να αμείβεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με αριθμ. 8002/32/204-μα/2013-Φ.Ε.Κ2558/Β/11-10-2013, που προβλέπει τη διασφάλιση της νυχτερινής αποζημίωσης και όχι την αμοιβή της νυχτερινής υπηρεσίας όπως προβλέπει η νομοθεσία για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Αποτέλεσμα της εξαίρεσης των αστυνομικών από τη συγκεκριμένη διάταξη του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα είναι να αμείβονται λιγότερο από τα προβλεπόμενα που δικαιούνται.
·         Ο προγραμματισμός και η αμοιβή υπερωριακής υπηρεσίας. Υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων, για την παραβίαση του ωραρίου, καθώς και την αναγκαιότητα έγκαιρης γνωστοποίησης του εβδομαδιαίου προγράμματος υπηρεσίας, κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται. Επίσης, οι συσσωρευμέ­νες απλήρωτες ώρες υπηρεσίας είναι πάρα πολλές. Όλα αυτά επιδεινώνουν τους ήδη επιβαρυμένους ρυθμούς ζωής των αστυνομικών υπαλλήλων καθώς και των οικογενειών τους, χειροτερεύουν την ήδη άσχημη οικονομική τους κατάσταση.
·         Οι κυβερνήσεις μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισαν να κουρέψουν ένα μεγάλο μέρος των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονταν το «Χαρτοφυλάκιο Κοινού Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Φορέων και Ν.Π.Δ.Δ» καταστράφηκαν.
Επίσης στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τα στοιχεία από μελέτη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την κινητή και ακίνητη περιουσία των επικουρικών ταμείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αποτιμώνταν μέχρι 31/12/2005.

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (31-12-2005)
Φ.Κ.Α
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Τ.Α.Υ.Α.Π
 Ε.Τ.Ε.Χ
Τ.Α.Α.Σ   
Ε.Τ.Υ.Α.Π
Κ.Υ.Υ.Α.Π         
-       9.038.000    5.613.000
    178.556
 1.254.000
    49.680.000
    54.744.000
  232.021.000
    42.846.000 
    16.618.000           
      1.982.000   
  156.621.000
    84.652.000
      1.746.000   
         803.253   
51.662.000
220.404.000
322.287.000
44.770.000
18.676.000
         
Έκτοτε δεν έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό της Αστυνομίας ποια είναι τα αποθεματικά και η συνολικότερη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων.
·        Επίσης είναι απαράδεκτη και διαρκώς επιδεινούμενη η κατάσταση των χώρων κράτησης στα αστυνομικά τμήματα. Δεν εγκρίνονται κονδύλια για την αποκατάσταση των φθορών στα κρατητήρια, με συνέπεια να μην  εφαρμόζονται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από το Π.Δ 45/2008.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί,
  • Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε η αμοιβή του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη νυχτερινή και υπερωριακή υπηρεσία να καταβάλλεται σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία για τους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα;
  • Η κυβέρνηση θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας να γνωρίζει έγκαιρα το πρόγραμμα της υπηρεσίας του, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση;
  • Μετά το κούρεμα ενός μεγάλου μέρους των αποθεματικών αλλά και την πτώση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, πως αποτιμάται σήμερα η κινητή και ακίνητη περιουσία των παραπάνω επικουρικών ταμείων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.
  • Με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η σημαντική συρρίκνωση των αποθεματικών των ταμείων ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των επικουρικών ταμείων.
  • Σκοπεύει η κυβέρνηση να εξασφαλίσει επαρκείς και ασφαλείς χώρους κράτησης στα αστυνομικά τμήματα και να εφαρμόσει τη νομοθεσία για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των αστυνομικών στην υπηρεσία τους;

Οι βουλευτές
Νίκος Μωραΐτης

Γιάννης Γκιόκας

Σπύρος Χαλβατζής