Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Δικαίωμα λήψης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 500 Ευρώ»ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
Έδεσσα, 12 Απριλίου 2014
                                                                                                           

Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κοιν. α) Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας
         β) Μέλος μας Υπαρχιφύλακα κ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Νικόλαο
ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα λήψης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 500 Ευρώ»  
Συνάδελφοι,
Στην σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που καθορίζει τους ένστολους δικαιούχους της χρηματικής ενίσχυσης των πεντακοσίων (500) Ευρώ αναφέρει ότι « στο τιθέμενο όριο δεν συνυπολογίζονται αποδοχές, οι οποίες καταβλήθηκαν το μήνα Ιανουάριο 2014, αλλά αφορούν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα».

Στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2014 του μέλους της Ένωσής μας Υπαρχιφύλακα ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Νικολάου του Τ.Σ.Φ. Αριδαίας εμφαίνεται σύνολο μεικτών αποδοχών 1557,36 Ευρώ (ως και σε αυτό του Φεβρουαρίου 2014) καθώς καταχωρήθηκε σε αυτά το επίδομα ΜΑΤ των 75 Ευρώ. Επίσης στο κάτω μέρος του σημειώματος Ιανουαρίου 2014  αποτυπώνεται  η εκκαθάριση 9 υπομνημάτων συνόλου 67.77 Ευρώ προγενέστερου χρονικού διαστήματος.   Το επίδομα αυτό των ΜΑΤ το οποίο ο  συνάδελφος έλαβε(ενώ δεν θα έπρεπε) με την μισθοδοσία Ιανουαρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2014,  αφαιρέθηκε από τη μισθοδοσία Μαρτίου 2014 όπως εμφαίνεται στη σχετική στήλη του σημειώματος αποδοχών Μαρτίου 2014  καθώς ο συγκεκριμένος διετέλεσε τακτικό μέλος της διμοιρίας Α.Δ. Πέλλας έως 31-12-2013 οπότε και αντικαταστάθηκε.  Έτσι οι πραγματικές τακτικές μεικτές αποδοχές του συναδέλφου για τον Ιανουάριο 2014 είναι 1482,36 Ευρώ (και όχι 1557,36 Ευρώ) γεγονός που κατά την άποψή μας τον καθιστά δικαιούχο της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 500 Ευρώ, καθώς το καταχωρημένο σύνολο των 67.77 Ευρώ που αφορά σε 9 προγενέστερα υπομνήματα είναι ξεκάθαρο από την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι δεν συνυπολογίζεται στο τιθέμενο όριο των 1.500 Ευρώ.   
Παρακαλούμε να επισημάνετε την περίπτωση στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου καθώς η εκκαθάριση στο ορθόν, των αποδοχών του μέλους μας, έγινε σε μεταγενέστερο χρόνο του Ιανουαρίου 2014 και δεν αφορά σε λήψη επιδόματος προγενέστερου χρόνου όπως των αναγραφόμενων  υπομνημάτων αλλά σε διόρθωση μισθοδοσίας ώστε εφόσον απαιτείται, να παράσχει διευκρινήσεις στους αρμόδιους εκκαθαριστές μισθοδοσίας των οικείων Υπηρεσιών για να αποτραπεί και η παραμικρή περίπτωση παράλειψης δικαιούχου.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να διερευνήσει εάν υφίστανται και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις στο προσωπικό της δυνάμεώς της και εφόσον κρίνει απαραίτητο να προβεί κατά τις αρμοδιότητές της, σε ανάλογες με την Ένωσή μας ενέργειες.   
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γενικός Γραμματ