Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

εφαρμογή των διατασσομένων που αφορούν τον χρόνο εργασίας

Προς: Τον Διοικητή του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας
          Αστυνόμο Α΄ κ. Αντώνιο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κοιν.: 1) Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Γ.Α.Δ.Θ.
              Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ
          2) Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
              Ταξίαρχο κ. Βασίλειο ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗ


Η Ένωσή μας στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για την εφαρμογή των διατασσομένων που αφορούν τον χρόνο εργασίας και την καθιέρωση της έκδοσης της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση επισκέφθηκε το Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας.
Όπως σε όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ., έτσι και στην εν λόγω Υπηρεσία υφίστανται τα μέτρα τάξης, τα μέτρα στα δικαστήρια και οι απρόβλεπτες πολλές φορές ανακύψασες ανάγκες της Υπηρεσίας. Αυτό όμως που παρεμποδίζει περισσότερο την έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας είναι η ανελαστικότητα που επιδεικνύει η Διοίκηση στο ζήτημα αυτό. Η εφαρμογή των Π.Δ. και των Νόμων δεν εφαρμόζεται κατά το δοκούν και την βούληση της Διοίκησης. Όπως οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν σε πέρας την υπηρεσία στην οποία διατάσσονται, παρά τη δυσκολία της, έτσι και οι διοικούντες παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν υποχρεούνται να είναι καθόλα νόμιμοι στην έκδοση της υπηρεσίας. Οι αναλογίες αυτές πρέπει να τηρούνται για να υπάρχει αλληλεγγύη και σύμπνοια κατά την εκτέλεση του έργου μας.


Επειδή το Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας είναι μια από τις κεντρικότερες και πιο πολύβουες Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, αξιώνουμε να επιλυθεί το ζήτημα της εβδομαδιαίας υπηρεσίας άμεσα και η προσοχή μας θα είναι εστιασμένη εκεί έως ότου υπάρξει πλήρης εναρμόνιση των διοικούντων με τα διατασσόμενα. Αυτό είναι εφικτό και αποδεικνύεται από όλες τις Υπηρεσίες που έχουμε επισκεφτεί μέχρι σήμερα, οι οποίες συνεχίζουν να είναι πιστές στην εφαρμογή της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, χωρίς να την τροποποιούν και χωρίς να ανακαλούν ημερήσιες αναπαύσεις. Για κάθε άλλη παρατυπία που θα σημειωθεί η Ένωσή μας επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων της.