Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Επιστολή του προέδρου της ένωσης Ιωαννίνων στο bloko.gr για τον παραλογισμό στον έλεγχο γνησιότητας πτυχίων των συνοριακών

"Κύριε Καραιβάζ,
   Εκ των προτέρων θεωρώ πως όχι σκοπίμως, αλλά προφανώς λόγω κεκτημένης ταχύτητας ή φόρτου εργασίας του διαχειριστή σας , δόθηκε εσφαλμένα ο τίτλος σε ανακοίνωση της Ένωσής μας <<Παράλογο
το αίτημα ελέγχου γνησιότητας πτυχίων για την πρόσληψη συνοριοφυλάκων>>, καθώς η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν αναφέρει πουθενά ότι η Ένωσή μας διαφωνεί με τον έλεγχο των πτυχίων ο οποίος σαφέστατα και καλώς πραγματοποιείται.
   Η διαφωνία μας έγκειται  στην όλη διαδικασία που αυτός διενεργείται, καθόσον ο έλεγχος νομιμότητας και γνησιότητας δικαιολογητικών προβλέπεται ρητά από τις κείμενες διατάξεις και πουθενά σε αυτές δεν αναφέρεται πως ο πρωτότυπος τίτλος σπουδών  παραδίδεται ή αποστέλλεται παρά μόνον επιδεικνύεται για έλεγχο.

    Κατόπιν αυτών παρακαλώ θερμά για την αντικατάσταση του τίτλου  ή όποια ενέργεια εσείς κρίνετε απαραίτητη, καθώς σε κάποιον ο οποίος αρέσκεται να διαβάζει τίτλους και όχι περιεχόμενο προφανώς δημιουργείται λανθασμένη εντύπωση.
   Επομένως, καλώς και διενεργείται ο έλεγχος πτυχίων αλλά με λάθος τρόπο.
Κωνσταντίνος Κίτσιος
Πρόεδρος Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων