Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Π.Ο.Ε.Σ.:Aίτημα για ένταξη ειδικοτήτων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά


Μπορούν οι ένστολοι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά;ΠΡΟΣ   :    Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας              Αρ. Πρωτ.116/2015                            
                 κ. Κώστα Ήσυχο                                  Αθήνα, 04 Ιουν 2015
KOIN    :    - κ.κ. ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, ΓΓ ΥΠΕΘΑ
                 - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
                 Κοινωνικής Αλληλεγγύης                                          
                 - ΙΚΑ/Δνση Ασφάλισης - Εσόδων
                 - Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
                 - Στρατιωτικοί συντάκτες
ΘΕΜΑ   :    Έλληνες Στρατιωτικοί και Βαρέα και Ανθυγιεινά
ΣΧΕΤ    :    α. Υπ΄ αριθμ. Φ.10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2778, «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες»)
                 β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 215/09-2-2012 έγγραφο (τέως) ΣΥΣΜΕΔ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
Με τη σχετική (α) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καταρτίστηκε και τέθηκε σε ισχύ από 01-1-2012 μέχρι και 31-12-2015 ο νέος πίνακας με τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Με το σχετικό (β) έγγραφό μας (τέως ΣΥΣΜΕΔ), το οποίο σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας, αναδείξαμε την κατάφωρη αδικία που υπέστησαν (και διαχρονικά υφίστανται) οι Έλληνες στρατιωτικοί που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις με τις ειδικότητες που εντάχθηκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς όμως ωστόσο να ενταχθούν οι ίδιοι στον πίνακα της (α) όμοιας και ως εκ τούτου να στερούνται των προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότησή τους κατ΄ αναλογία με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν στις αυτές ειδικότητες.
Συγκεκριμένα με την ανωτέρω σχετική (α) ορίστηκε ότι: «Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες, είναι οι παρακάτω ειδικά απαριθμούμενες: Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.….. 31) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών. Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες 32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήριαΟι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις …… 42) Ναυπηγεία. Όλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία και γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών….. 51) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Οδηγοί βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3.5 τόνων, λεωφορείων, πούλμανοχημάτων σταθερής τροχιάς, οδηγοί ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες, καθαριστές λεωφορείων. Β.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η` ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ….. 6. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων … 28.Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ.
Όπως γνωρίζουμε, ο ανωτέρω πίνακας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων καταρτίζεται κάθε τριετία.
Ενόψει, λοιπόν, της κυοφορούμενης κατάρτισης του νέου πίνακα, που θα αντικαταστήσει τον αυτό της σχετικής (α), αλλά και του γεγονότος ότι από 01-1-2011, πλέον, και οι στρατιωτικοί εντάχθηκαν για κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το υφιστάμενο νομικό καθεστώς και εντάξετε στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, τουλάχιστον και προ αποκατάσταση, για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης, της αδικίας των στρατιωτικών, αρχικώς, τις όμοιες ανωτέρω ειδικότητες στις οποίες εργάζονται και οι Έλληνες στρατιωτικοί.
Η Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται, κατά τη κατάρτιση του νέου πίνακα, να ενημερώσει την Ομοσπονδία μας προκειμένου να προβεί στην κατάθεση τυχόν προτάσεων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6972516650