Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

 Μετά από το υπ.αριθμ. 301/2/35α  από 06/05/2015  έγγραφό σας, σας γνωστοποιούμε τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Ελληνική Αστυνομία.

     Είναι γενικά παραδεκτό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα που διέπει την Ελληνική Αστυνομία, είναι αναχρονιστικό και διαμορφωμένο πάνω σε θεσμικό πλαίσιο και αντιλήψεις του μακρινού παρελθόντος και παρά τις όποιες προσπάθειες που έγιναν στην κατεύθυνση της αναβάπτισης και εκσυγχρονισμού του, οριακά ανταποκρίνεται στις διαμορφούμενες ανάγκες και προκλήσεις της εποχής μας, χάρη στο ανεξάντλητο «ΦΙΛΟΤΙΜΟ» των ελλήνων αστυνομικών.

     Βασικό ζητούμενο στην αστυνομική εκπαίδευση είναι η χημεία μεταξύ της θεωρίας και της πράξης και η δημιουργία κλίματος που θα ευνοεί την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων, δεξιοτήτων  του προσωπικού σε επιστημονικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Παράλληλα το εκπαιδευτικό σύστημα, η φιλοσοφία του και οι αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχτεί, θα πρέπει να αναδεικνύει το νέο μοντέλο του αστυνομικού, που θα ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη επαγγελματική επάρκεια, δημοκρατικές ευαισθησίες, κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, ήθος και ακεραιότητα.
     Στα πλαίσια αυτά καλούμαστε να προτείνουμε ιδέες και λύσεις που θα πάρουν το εκπαιδευτικό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει και θα το εξυγιάνουμε με όρους του μέλλοντος και της μέγιστης προσφοράς υπηρεσιών ασφαλείας προς τον πολίτη. Ειδικότερα προτείνεται:

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Ø  Πρέπει όλοι μας να πιστέψουμε ειλικρινά στην αναγκαιότητα πλέον, μετά από είκοσι (20) χρόνια λειτουργίας της σχολής Αστυφυλάκων μέσω του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων, στην αναβάθμιση της σχολής και της παρεχόμενης εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων αστυνομικών, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας (πάντα όσον αφορά το πνευματικό υπόβαθρο, με βάσει τους βαθμούς εισαγωγής στη Σχολή). Προς τούτο προτείνουμε την αναβάθμιση της Σχολής σε τριετούς φοίτησης, όμοια με των σχολών υπαξιωματικών  των ενόπλων δυνάμεων και την αναγνώριση επιτέλους του πτυχίου της ισότιμου με ΤΕΙ. Πρέπει να σταματήσει πλέον η ερμαφρόδιτη κατάσταση χαρακτηρισμού  της ως  υπερδιετούς φοίτησης, με αποτέλεσμα στην πρόσφατη απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων να απογραφούν συνάδελφοι οι οποίοι πέτυχαν στην Σχολή με βαθμολογίες που θα τους χάριζαν την πρωτιά σε πολλά ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας, ως απόφοιτοι Λυκείου!!! Αυτό και αν είναι από τα παράδοξα του συστήματος.
Ø  Στην συνέχεια ως αδήριτη ανάγκη προκύπτει η δημιουργία σχολής εκπαιδευτών της ΕΛ.ΑΣ όσον αφορά τα αστυνομικής φύσεως διδασκόμενα μαθήματα και επιλογή διδακτικού ερευνητικού  προσωπικού Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα  για τα μαθήματα επιστημονικού φάσματος. Η επιλογή τους θα γίνεται με έκδοση διαταγής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Α.Ε.Α και βασικά χαρακτηριστικά των προσόντων τους, θα πρέπει να είναι η διδακτική πιστοποίηση του γνωστικού αντικειμένου, επιστημονική επάρκεια, προϋπηρεσία διδακτική, ήθος και ακεραιότητα. ΟΧΙ στην συνέχιση της επιλογής ως διδακτικού προσωπικού, μόνο μέσα από συνταξιούχους ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν διδακτική εμπειρία, πιστοποίηση επάρκειας γνωστικού αντικειμένου, παρά μόνο την πολύχρονη εμπειρία τους που θα μπορούν τελικά να την καταθέσουν μέσα από την διοργάνωση διαλέξεων στη σχολή. Ας γίνει κατανοητό πλέον από την πολιτεία ότι η γνώση κοστίζει. Ως χρήσιμες  επιστημονικές ειδικότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι ψυχολόγοι, οι εγκληματολόγοι, συνταγματολόγοι, ποινικολόγοι, συγκοινωνιολόγοι κ.α, οι οποίοι θα αξιολογούνται κάθε διετία από ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή.
Ø    Εμπλουτισμό ακαδημαϊκού έργου με εξειδίκευση σε τομείς όπως ανθρωπιστικές επιστήμες, ψυχολογία, διαχείριση κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων και στην πρακτική εφαρμογή ποινικών υποθέσεων. Στην ενίσχυση του τελευταίου πεδίου κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση και η βελτίωση του πρότυπου αστυνομικού τμήματος εντός της Σχολής, όπου οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν στην εξομοίωση περιστατικών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν με την έξοδό τους από την Σχολή.
Ø  Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στα μαθήματα της οπλοτεχνικής, σκοποβολής, αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας.
Ø  Κατά την διάρκεια της φοίτησης, κάθε έτος θα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση των σπουδαστών σε πρακτικό επίπεδο, έτσι ώστε οι επιτυχόντες και μόνο να συνεχίζουν την φοίτηση στο επόμενο έτος. Στο  6ο εξάμηνο σπουδών να πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών, σε στοχευμένες αστυνομικές υπηρεσίες με βάση το εγκληματολογικό προφίλ της περιοχής ευθύνης και των δυνατοτήτων παροχής γνώσεων και εμπειριών. ΟΧΙ άλλο στην συνέχιση της υποβάθμισης μέσω της εννεάμηνης πλέον θεωρητικής εκπαίδευσης και της υπόλοιπης δεκαπεντάμηνης πρακτικής-πραγματικής εκτέλεσης υπηρεσίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών να έχει εκπαιδευτικό και μόνο χαρακτήρα, τα οφέλη της γνώσης και της θεωρητικής κατάρτισης θα τα καρπωθούμε στο μέλλον. Ας μην βιαζόμαστε!!
Ø  Εξέλιξη όσων μη ανακριτικών υπαλλήλων επιθυμούν σε ανακριτικών, έπειτα από την ανάλογη εκπαίδευση, με αντίστοιχη εξέλιξη σύμφωνα με το υπό αναθεώρηση βαθμολόγιο.
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ø  Ουσιαστική ανωτατοποίηση της σχολής αξιωματικών στα πρότυπα της Σ.Σ.Α.Σ. με την παροχή  πτυχίου που θα είναι σε πλήρη αντιστοιχία και αναγνώριση με αυτό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Ø  Εκπαιδευτές  προερχόμενοι από την σχολή και μόνο εκπαιδευτών και επιλογή διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σύμφωνα με την διαδικασία που τηρείται στα Α.Ε.Ι. της χώρας.
Ø  Εισαγωγή μόνο μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων σε προερχόμενους από το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ και δη φέροντες τον βαθμό του αρχιφύλακα τουλάχιστον δύο(2) χρόνια. Με τον τρόπο αυτό και σε συνέχεια της αναβάθμισης της Σχολής Αστυφυλάκων, δημιουργούμε αξιωματικούς με πραγματική εμπειρία, ηγετικές ικανότητες και δυνατότητα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. ΟΧΙ άλλο στην παραγωγή «ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ», στην υποβάθμιση των βαθμών της ιεραρχίας, αλλά στην δημιουργία ηγετών, επιστημονικά και επαγγελματικά  καταρτισμένων και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ».
Ø  Εμπλουτισμός των διδασκομένων επιστημονικών πεδίων, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής.
Ø  Συνεργασία με την CEPOL, ανταλλαγή εκπαιδευομένων με αντίστοιχους σύγχρονων ευρωπαϊκών αστυνομιών-προώθηση πνεύματος διακρατικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση διακρατικών μορφών εγκληματικότητας.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ø  Σε απαρέγκλιτη ισχύ η ετήσια μετεκπαίδευση των υπαρχόντων εκπαιδευτών και αξιολόγηση αυτών.
Ø  Τακτική τριήμερη τουλάχιστον εκπαίδευση ανά τρίμηνο, σε αντικείμενα σκοποβολής, αυτοπροστασίας και επιχειρησιακής κατάρτισης.
Ø  Δημιουργία σκοπευτηρίου ανά Διεύθυνση Αστυνομίας ή διαφορετικά συνεργασία με κατά τόπους σκοπευτικούς συλλόγους, υπό την αιγίδα πάντα του γραφείου εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στην δημιουργία γυμναστηρίου.
Ø  Εντατικοποίηση σεμιναρίων στην έδρα των Γενικών Περιφερειακών Διευθύνσεων με αντικείμενα επίκαιρα, που απασχολούν τους αστυνομικούς, όπως μεταναστευτική πολιτική, ενδοοικογενειακή βία, διαδίκτυο,bullying, παροχή πρώτων βοηθειών, διαχείριση κρίσεων.
Ø  Αναβάθμιση του ρόλου του ψυχολόγου στις Διευθύνσεις Αστυνομίας με παρουσιάσεις-ομιλίες   στο προσωπικό των υπηρεσιών για τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους, στρεσσογόνων καταστάσεων κατά την διάρκεια της  εργασίας, καθώς και των σχέσεων αστυνομικών με τους πολίτες.


      Κλείνοντας πιστεύουμε ότι οι ανωτέρω προτάσεις, οι οποίες σαφέστατα τυγχάνουν διορθωτικών παρεμβάσεων, αποτελούν τον κορμό πάνω στον οποίο μπορούμε να εδραιώσουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα για την ΕΛ.ΑΣ αρκεί να το πιστέψουμε «ΟΛΟΙ» πολιτική και φυσική ηγεσία, μακριά από δογματισμούς και διακρίσεις που δεν συμβάλλουν πουθενά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. ΓΙΑΤΙ τον σεβασμό, την καταξίωση και την αναγνώριση του αστυνομικού έργου από την κοινωνία, τα κερδίζουμε καθημερινά με την προσφορά και τον αγώνα μας. «ΔΕΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ».