Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Aποτελέσματα αρχαιρεσιών Ένωσης Φωκίδας

Άμφισσα, 08.06.2015
Αριθ. Πρωτ.: 22/2015
ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας.
ΚΟΙΝ : 1) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
2) Γ.Π.Α.Δ.Σ.Ε. Υποστράτηγο κ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα
3) Δ.Α.ΦΩΚΙΔΑΣ Ταξίαρχο κ.ΠΟΛΥΖΟ Ιωάννη
4) Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας-Εύβοιας -
Ευρυτανίας-Φθιώτιδας
5) Μ.Μ.Ε.
Θ Ε Μ Α : «Αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας».
Σας γνωρίζουμε ότι την 04 και 05.06.2015 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στην ένωσή μας, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και του Εκπροσώπου της ένωσης στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας.
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την συγκρότησή του σε σώμα την 08.06.2015 σύμφωνα με τις καταστατικές διαδικασίες, έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Βησσαρίων
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος
ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος

Ελεγκτική Επιτροπή
ΚΩΣΤΑΚΟΣ Αθανάσιος
ΜΑΝΔΡΟΥ Φανή
ΜΟΡΦΑΚΗΣ Χρήστος
Αντιπρόσωποι στο Συμβούλιο Μεταθέσεων
ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος Τακτικό μέλος
ΦΕΛΛΟΣ Ευστάθιο Αναπληρωματικό μέλος
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος